TLN: sterke prijsstijging in wegvervoer

conjunctuur

Het Nederlandse wegvervoer heeft in het eerste kwartaal het prijsniveau fors weten op te voeren. Maar doordat ook de kosten flink toenamen, bleef de rendementsontwikkeling achter.

Dat wijst de jongste conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN) uit. De bedrijvigheid in de branche nam in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar wat af, maar dat is een normaal verschijnsel in een nieuw kalenderjaar. Vergeleken met het eerste trimester van 2017 was er een duidelijke stijging.

Bij 70% van de bedrijven werd een vrachtprijsverhoging gerealiseerd en bij zowat 30% was er een stabilisatie. De omzetten namen bij de meeste categorieën bedrijven flink toe. De indicator die de omzetontwikkeling weergeeft, steeg tot 7,8. In het eerste kwartaal kwam die indicator op 7,2.

Ruim de helft, 55%, van de bedrijven spreekt van een omzetverhoging. Bij 31% bleef de omzet gelijk. Dat hadden de meeste ondernemers in januari dit jaar niet verwacht, want toen voorspelde 28% een hogere en 44% een gelijke omzet in het hele eerste kwartaal. Vermoedelijk wisten de meeste ondernemers toen allang dat de lonen, als element van de totale omzet, flink zouden stijgen door de nieuwe cao. Vooral de flinke stijging van de dieselprijs kwam als een verrassing.

Het omzetniveau nam, net als de bedrijvigheid, het sterkst toe  bij koeriers, met een omzetindicator van 10. Expediteurs kwamen aan een indicator van 9,2, logistieke bedrijven aan 7,9 en transportbedrijven aan 7,6. De verhuisbranche bleef met een indicator van 4,9 duidelijk achter.

De winstontwikkeling mag dan door stijgingen van loon- en brandstofkosten wat onder druk zijn gekomen, nog steeds zag 40% van de ondernemers het rendement in de eerste drie maanden toenemen. Nog eens 40% spreekt van een gelijkgebleven winstniveau en 20% zag de winst dalen. Bij 72% van de ondernemingen was in het eerste kwartaal van een ‘normaal’ rendement sprake.

Van een ‘winstdaling’ was ook alleen sprake in vergelijking met de sterke eindejaarskwartalen van vorig jaar. De indicator voor het winstniveau kwam op 6,5, nog altijd aanzienlijk hoger dan de indicator voor het eerste kwartaal een jaar eerder.

Het winstniveau steeg vooral bij expediteurs, met een stemmingsindicator van 8,4, gevolgd door logistieke bedrijven (7,9), transportbedrijven (6,4) en koeriers (5,5). Bij verhuisbedrijven werd een indicator opgesteld van 5,1. De meeste bedrijven beoordelen hun financiële positie  als ‘sterk’ tot ‘zeer sterk’ (bij elkaar 67,2%). Slechts 4,7% klaagt over een zwakke tot zeer zwakke positie. Dat zijn er veel minder dan in de afgelopen jaren.

Bij 69% van de ondernemingen was er een kostenstijging. Nog eens 29% meldde een gelijk kostenniveau en slechts 2% een daling. De gemiddelde loonkosten namen in het eerste kwartaal in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar 5,7% toe, zo heeft onderzoeksbureau Panteia becijferd. Diesel was in de eerste drie maanden 2,5% duurder dan een jaar eerder. Gelet op de mondiale oliemarkt zal die stijging nog wel even aanhouden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

TLN: sterke prijsstijging in wegvervoer | NT

TLN: sterke prijsstijging in wegvervoer

conjunctuur

Het Nederlandse wegvervoer heeft in het eerste kwartaal het prijsniveau fors weten op te voeren. Maar doordat ook de kosten flink toenamen, bleef de rendementsontwikkeling achter.

Dat wijst de jongste conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland (TLN) uit. De bedrijvigheid in de branche nam in vergelijking met het laatste kwartaal van vorig jaar wat af, maar dat is een normaal verschijnsel in een nieuw kalenderjaar. Vergeleken met het eerste trimester van 2017 was er een duidelijke stijging.

Bij 70% van de bedrijven werd een vrachtprijsverhoging gerealiseerd en bij zowat 30% was er een stabilisatie. De omzetten namen bij de meeste categorieën bedrijven flink toe. De indicator die de omzetontwikkeling weergeeft, steeg tot 7,8. In het eerste kwartaal kwam die indicator op 7,2.

Ruim de helft, 55%, van de bedrijven spreekt van een omzetverhoging. Bij 31% bleef de omzet gelijk. Dat hadden de meeste ondernemers in januari dit jaar niet verwacht, want toen voorspelde 28% een hogere en 44% een gelijke omzet in het hele eerste kwartaal. Vermoedelijk wisten de meeste ondernemers toen allang dat de lonen, als element van de totale omzet, flink zouden stijgen door de nieuwe cao. Vooral de flinke stijging van de dieselprijs kwam als een verrassing.

Het omzetniveau nam, net als de bedrijvigheid, het sterkst toe  bij koeriers, met een omzetindicator van 10. Expediteurs kwamen aan een indicator van 9,2, logistieke bedrijven aan 7,9 en transportbedrijven aan 7,6. De verhuisbranche bleef met een indicator van 4,9 duidelijk achter.

De winstontwikkeling mag dan door stijgingen van loon- en brandstofkosten wat onder druk zijn gekomen, nog steeds zag 40% van de ondernemers het rendement in de eerste drie maanden toenemen. Nog eens 40% spreekt van een gelijkgebleven winstniveau en 20% zag de winst dalen. Bij 72% van de ondernemingen was in het eerste kwartaal van een ‘normaal’ rendement sprake.

Van een ‘winstdaling’ was ook alleen sprake in vergelijking met de sterke eindejaarskwartalen van vorig jaar. De indicator voor het winstniveau kwam op 6,5, nog altijd aanzienlijk hoger dan de indicator voor het eerste kwartaal een jaar eerder.

Het winstniveau steeg vooral bij expediteurs, met een stemmingsindicator van 8,4, gevolgd door logistieke bedrijven (7,9), transportbedrijven (6,4) en koeriers (5,5). Bij verhuisbedrijven werd een indicator opgesteld van 5,1. De meeste bedrijven beoordelen hun financiële positie  als ‘sterk’ tot ‘zeer sterk’ (bij elkaar 67,2%). Slechts 4,7% klaagt over een zwakke tot zeer zwakke positie. Dat zijn er veel minder dan in de afgelopen jaren.

Bij 69% van de ondernemingen was er een kostenstijging. Nog eens 29% meldde een gelijk kostenniveau en slechts 2% een daling. De gemiddelde loonkosten namen in het eerste kwartaal in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar 5,7% toe, zo heeft onderzoeksbureau Panteia becijferd. Diesel was in de eerste drie maanden 2,5% duurder dan een jaar eerder. Gelet op de mondiale oliemarkt zal die stijging nog wel even aanhouden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement