Door die kleine stijging kwam de totale overslag vorig jaar uit op 595 miljoen ton. Dit meldt het CBS. Tegenover de sterke stijging van containers, staat een daling van de overslag van natte bulkgoederen (-3%). De aan- en afvoer van droge bulkgoederen (kolen en ijzererts) bleef nagenoeg gelijk.

Van de geloste containers is vorig jaar bijna 38% met andere containerschepen doorgevoerd naar andere zeehavens, het zogenaamde transshipment-vervoer. Deze vorm van transport was vorig jaar populairder dan het jaar ervoor. Transshipment van containers nam vorig jaar namelijk met 30% toe.

‘Vooral vanwege de goede toegankelijkheid voor grote containerschepen en de beschikbare terminalcapaciteit is Rotterdam een aantrekkelijke haven voor deze vorm van doorvoer’, aldus het statistiekbureau in een toelichting. Een op de vijf transshipment-containers bevat hout en papier. In de Rotterdamse haven worden containers met hout uit Finland, Rusland en Zweden overgeslagen met bestemming China.

Tekst loopt door onder grafiek (Bron: CBS)

Natte bulk

In tegenstelling tot de containervracht is de hoeveelheid natte bulkgoederen juist afgenomen, en wel met ruim 3% tot bijna 273 miljoen ton. Dit is iets minder dan de helft van alle goederen die gelost of geladen zijn in Nederland. De daling is voor een groot deel toe te schrijven aan de stagnerende overslag van aardolieproducten (-17%), en dan voornamelijk de uitvoer van stookolie in de haven van Rotterdam.

‘Deze goederen komen voor een groot deel uit Rusland, om via Rotterdam naar Azië verscheept te worden. Doordat tankers hun diensten goedkoop aanbieden, is het minder interessant geworden om de olie eerst in Rotterdam op te slaan, om die daarna per mammoettanker naar Azië te vervoeren’, geeft het CBS als verklaring voor de afname.

De aan- en afvoer van ruwe aardolie daalde daarentegen niet, maar stabiliseerde. Hierbij is de afvoer via de zee in gewicht te verwaarlozen, omdat dit transport vooral via pijpleidingen plaatsvindt. De overige natte bulkgoederen bestaan met name uit chemicaliën. Bij dit type vracht was een stijging te zien van de overslag van ruim 55%.

Tekst loopt door onder grafiek (Bron: CBS)

Droge bulk

De totale overslag van droge bulkgoederen bleef vorig jaar vrijwel gelijk (-0,2%) ten opzichte van een jaar eerder. De aanvoer van ertsen steeg echter flink, met 9,4%. Deze ertsen waren vooral afkomstig uit Brazilië en Zuid-Afrika. De totale aan- en afvoer van ertsen bedroeg vorig jaar 41 miljoen ton.

Daartegenover stond een daling van de aan- en afvoer van kolen. Die daalde met 5,5%. Dit was vooral in de haven van Rotterdam te zien, waar de overslag van kolen met bijna 10% daalde tot ruim 25 miljoen ton. Dat kwam grotendeels doordat er in Nederland twee en in Duitsland zelfs zes kolencentrales dichtgingen.

Lees ook: Overslag kolen in zeehavens vorig jaar gedaald

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement