CBS: ‘Geen aanwijzingen voor een naderende recessie’

haven

De huidige economische indicatoren wijzen niet op een naderende recessie. Weliswaar is de Nederlandse economie iets minder hard gegroeid en kromp die van Duitsland zelfs een beetje, maar de onderliggende ‘fundamentals’ zijn nog steeds goed. Dat zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen in een interview met Nieuwsblad Transport.

Van Mulligen is een van de sprekers tijdens het Havendebat Rotterdam op woensdag 12 december. Hij geeft dab duidelijkheid over de actuele stand van zaken van de Nederlandse en de wereldeconomie.

‘De onderliggende fundamentals zijn nog steeds goed. Met name het vertrouwen bij ondernemers. Dat is meestal een goede graadmeter voor wat er in de nabije toekomst te gebeuren staat. Daar zit het nog wel snor mee’, aldus van Mulligen.

‘Voorafgaand aan de laatste recessie zag je al een tijd lang dat het consumentenvertrouwen en dat van de producenten in de industrie enorm waren gezakt en zelfs in de min stonden. Daar is op dit moment echt geen sprake van.’

Als gevolg van de Brexit-perikelen is het vertrouwen wel iets gezakt, vertelt de econoom. ‘Maar het is nog steeds dik in de plus. Dat betekent dat de optimisten nog altijd ruim in de meerderheid zijn.’

Personeelstekort

Dat geldt ook voor de ondernemers in de categorie ‘vervoer en opslag’, waar het vertrouwen in het vierde kwartaal van 2018 juist weer iets toenam. Een probleem dat wél als belemmering wordt ervaren, is dat bedrijven moeite hebben om vacatures te vervullen. ‘Van het tekort aan arbeidskrachten heeft 35% van de bedrijven last. Dat is dit kwartaal alleen maar toegenomen.’

Over de winstgevendheid zijn de ondernemers iets somberder. ‘Maar dat zie je wel vaker in het vierde kwartaal. Dat zou een seizoenseffect kunnen zijn. Over de verwachte investeringen en het economisch klimaat is men nog steeds positief.’

Brexit

Aan de Brexit is heel veel onzekerheid verbonden, aldus Van Mulligen. ‘Het Verenigd Koninkrijk is een van onze belangrijkste handelspartners. Gemeten in toegevoegde waarde is het zelfs de nummer 2: na Duitsland, maar wel vóór België.’

‘De meest recente kwartaalcijfers geven aan dat de export naar Groot-Brittannië nog steeds groeit, al zie je wel dat de economische groei daar wat achterblijft. Het consumentenvertrouwen, dat eigenlijk al pal na het referendum was omgeslagen, is er nog niet hersteld. Al was de economische groei in het meest recente kwartaal in Groot-Brittannië iets hoger dan in Nederland en Duitsland.’

Gevoelig

Zeker in Nederland is dat dan merkbaar. ‘Ons land is een kleine, open economie, die als een kurk op de Europese en de wereldeconomie dobbert. Export draagt voor ongeveer een derde bij aan onze BBP-groei. Nederland is dan ook behoorlijk gevoelig voor de ontwikkelingen in de wereldeconomie.’

Tijdens de grote recessie van 2009 was dat ook duidelijk. ‘De wereldhandel klapte in en dat had repercussies voor de economische groei. De sector transport en logistiek merkt zoiets waarschijnlijk als geen ander. Als er minder te vervoeren is, zijn de schepen en vrachtwagens leger. Of ze varen en rijden helemaal niet.’ Maar op basis van de huidige cijfers hoeven ondernemers daarvoor niet bevreesd te zijn, meent de econoom. In elk geval niet op korte termijn.

Van Mulligen is een van de sprekers op het Havendebat Rotterdam. Dat vindt plaats op woensdag 12 december in Rotterdam (LantarenVenster). Kijk voor meer informatie op events.nieuwsbladtransport.nl/havendebat-rotterdam-2018/

CBS: ‘Geen aanwijzingen voor een naderende recessie’ | NT

CBS: ‘Geen aanwijzingen voor een naderende recessie’

haven

De huidige economische indicatoren wijzen niet op een naderende recessie. Weliswaar is de Nederlandse economie iets minder hard gegroeid en kromp die van Duitsland zelfs een beetje, maar de onderliggende ‘fundamentals’ zijn nog steeds goed. Dat zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen in een interview met Nieuwsblad Transport.

Van Mulligen is een van de sprekers tijdens het Havendebat Rotterdam op woensdag 12 december. Hij geeft dab duidelijkheid over de actuele stand van zaken van de Nederlandse en de wereldeconomie.

‘De onderliggende fundamentals zijn nog steeds goed. Met name het vertrouwen bij ondernemers. Dat is meestal een goede graadmeter voor wat er in de nabije toekomst te gebeuren staat. Daar zit het nog wel snor mee’, aldus van Mulligen.

‘Voorafgaand aan de laatste recessie zag je al een tijd lang dat het consumentenvertrouwen en dat van de producenten in de industrie enorm waren gezakt en zelfs in de min stonden. Daar is op dit moment echt geen sprake van.’

Als gevolg van de Brexit-perikelen is het vertrouwen wel iets gezakt, vertelt de econoom. ‘Maar het is nog steeds dik in de plus. Dat betekent dat de optimisten nog altijd ruim in de meerderheid zijn.’

Personeelstekort

Dat geldt ook voor de ondernemers in de categorie ‘vervoer en opslag’, waar het vertrouwen in het vierde kwartaal van 2018 juist weer iets toenam. Een probleem dat wél als belemmering wordt ervaren, is dat bedrijven moeite hebben om vacatures te vervullen. ‘Van het tekort aan arbeidskrachten heeft 35% van de bedrijven last. Dat is dit kwartaal alleen maar toegenomen.’

Over de winstgevendheid zijn de ondernemers iets somberder. ‘Maar dat zie je wel vaker in het vierde kwartaal. Dat zou een seizoenseffect kunnen zijn. Over de verwachte investeringen en het economisch klimaat is men nog steeds positief.’

Brexit

Aan de Brexit is heel veel onzekerheid verbonden, aldus Van Mulligen. ‘Het Verenigd Koninkrijk is een van onze belangrijkste handelspartners. Gemeten in toegevoegde waarde is het zelfs de nummer 2: na Duitsland, maar wel vóór België.’

‘De meest recente kwartaalcijfers geven aan dat de export naar Groot-Brittannië nog steeds groeit, al zie je wel dat de economische groei daar wat achterblijft. Het consumentenvertrouwen, dat eigenlijk al pal na het referendum was omgeslagen, is er nog niet hersteld. Al was de economische groei in het meest recente kwartaal in Groot-Brittannië iets hoger dan in Nederland en Duitsland.’

Gevoelig

Zeker in Nederland is dat dan merkbaar. ‘Ons land is een kleine, open economie, die als een kurk op de Europese en de wereldeconomie dobbert. Export draagt voor ongeveer een derde bij aan onze BBP-groei. Nederland is dan ook behoorlijk gevoelig voor de ontwikkelingen in de wereldeconomie.’

Tijdens de grote recessie van 2009 was dat ook duidelijk. ‘De wereldhandel klapte in en dat had repercussies voor de economische groei. De sector transport en logistiek merkt zoiets waarschijnlijk als geen ander. Als er minder te vervoeren is, zijn de schepen en vrachtwagens leger. Of ze varen en rijden helemaal niet.’ Maar op basis van de huidige cijfers hoeven ondernemers daarvoor niet bevreesd te zijn, meent de econoom. In elk geval niet op korte termijn.

Van Mulligen is een van de sprekers op het Havendebat Rotterdam. Dat vindt plaats op woensdag 12 december in Rotterdam (LantarenVenster). Kijk voor meer informatie op events.nieuwsbladtransport.nl/havendebat-rotterdam-2018/