De tegenvallende winstontwikkeling was toe te schrijven aan de resultaten van het Bremer overslagbedrijf Eurogate, waarin BLG een belang van 50% heeft. De omzet bij Eurogate daalde 0,6% naar 302 miljoen euro en het operationele resultaat voor belasting met 22,7% naar 37,4 miljoen euro. Deze cijfers tellen dus voor de helft mee in die van BLG.

Voor het overige is BLG niet ontevreden over de gang van zaken vorig jaar. Zo liet het transport van auto’s, een belangrijk concernonderdeel, een groei zien van 0,5% tot 553 miljoen euro. BLG behandelde in Bremen 6,5 miljoen auto’s voor de export, 3,6% meer dan een jaar eerder. Het operationele resultaat steeg 18% tot 15,5 miljoen euro.

Beren op de weg

In de contractlogistiek steeg de omzet 9,4% tot 600 miljoen euro. Hier steeg het bedrijfsresultaat met meer dan de helft, zij het dat BLG aan deze activiteit nog steeds maar weinig overhoudt, namelijk 7,3 miljoen euro bruto, dus maar iets meer dan 1% van de omzet.

Voor het komende jaar houdt BLG het op een gelijkblijvende omzet en een resultaat dat 5 tot 8% zou kunnen toenemen. Het bedrijf ziet nogal wat beren op de weg, zoals de aanhoudende zekerheid over de Brexit, de wereldhandel die door handelsconflicten wordt bedreigd en de afkoelende wereldwijde conjunctuur.