Wel is duidelijk dat het groeitempo fors is afgenomen ten opzichte van vorig jaar en 2017. In de eerste helft van vorig jaar groeide de goederenexport gemiddeld met zo’n 5% maand op maand, in 2017 was dat rond de 7%. In juni van dat jaar werd zelfs een uitschieter van 11% genoteerd. Het gaat hierbij overigens om volumecijfers, niet om de waarde van de export.

Vooral de uitvoer van aardolieproducten, machines en chemische producten groeide in juni, maar die van elektrotechnische apparatuur daalde. De import was in juni 3,2% hoger dan een jaar eerder. Het cijferinstituut voegt er wat mysterieus aan toe dat de in- en exportcijfers sinds oktober worden gedrukt doordat ‘een bedrijf een deel van zijn activiteiten naar een ander land heeft verplaatst’.

Vooruitzichten

Het CBS stelt wel dat de vooruitzichten voor het exporterende bedrijfsleven ongunstiger zijn geworden, omdat de indicatoren van de zogenoemde Exportradar zijn verslechterd. Een daarvan is de Duitse industriële productie, die in juni is teruggelopen.

Uit de jongste cijfers van het Duitse federale statistiekbureau blijkt dat de Duitse economie in het tweede kwartaal voor het eerst in lange tijd is gekrompen. Het gaat om een minnetje van 0,1%, maar dat is wel een een half procent minder ten opzichte van het eerste kwartaal, toen er nog 0,4% groei werd genoteerd. De daling is vooral het gevolg van een inzakkende buitenlandse handel.

Donkere wolken

Op jaarbasis kwam de zwaar op export gerichte Duitse economie tot stilstand, waar in de voorgaande periode nog 0,6% groei werd genoteerd. Overigens kwam de krimp in het tweede kwartaal niet als een verrassing; economen hadden gemiddeld genomen goed voorspeld.

De Nederlandse economie is volgens het CBS in het tweede kwartaal nog wel gegroeid ten opzichte van de eerste drie maanden, en wel met een half procent. Volgens hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen heeft de Nederlandse economie nog niet zwaar te lijden onder de huidige geopolitieke kwesties, de Amerikaans-Chinese handelsoorlog, de onzekerheid rondom de brexit en een afkoelende wereldhandel.

Ten opzichte van een jaar geleden bedraagt de stijging van de export nog een solide 3%. Maar volgens Van Mulligen ‘zijn de donkere wolken zeker nog niet weg’. De handelsoorlog kan volgens hem ook indirect nadelige gevolgen hebben voor Nederland, bijvoorbeeld als China minder producten importeert.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement