Niet alleen de regeling voor vaste lasten wordt flink uitgebreid, ook de loonkostensubsidie gaat iets omhoog. Er komt een losse regeling voor starters en de voorraadvergoeding voor winkeliers wordt verhoogd en verlengd.

Steunmaatregelen

Demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft goede hoop dat een grote faillissementsgolf met de extra steun zal worden afgewend. ‘Het gros van de bedrijven zal, zeker met deze steunmaatregelen, weten te overleven. Een deel zal helaas wel kopje onder gaan’, voorspelde hij. ‘Ongetwijfeld krijg je daarna allerlei analyses over hoe je dit een beetje meer naar links of naar rechts had kunnen bijstellen.’

Ondernemers die door lockdownmaatregelen worden getroffen, kunnen 85 procent van de vaste lasten vergoed krijgen als ze minstens 30 procent omzet verliezen. Eerder was dit afhankelijk van het omzetverlies maximaal 70 procent. Ook kunnen veel meer bedrijven aanspraak maken op deze steun, want het maximum van 250 medewerkers om voor deze zogeheten TVL-regeling wordt losgelaten. De bovengrens voor deze vergoeding wordt voor mkb’ers 330.000 euro, wat ruim het drievoudige is van het eerdere maximumbedrag. Voor grotere bedrijven geldt een maximum van 400.000 euro.

Ook de maximale vergoeding voor de loonkosten gaat naar 85 procent, tegenover de eerdere 80 procent. Daarnaast kondigde het kabinet een garantiefonds aan van minimaal 300 miljoen euro om deze zomer evenementen te kunnen organiseren.