De totale uitstoot ging met 8 procent omlaag naar het equivalent van 166 megaton CO2. Dat is 24,5 procent minder dan in 1990. De grenswaarde van een kwart was door Nederland afgesproken in verdragen, maar ons land dreigde dat niet te gaan halen. Milieubeweging Urgenda dwong via de Hoge Raad af dat de overheid zich meer moest inzetten om het afgesproken doel te behalen.

Hemweg-kolencentrale

Voor elektriciteitswinning werd ruim een vijfde minder broeikasgas uitgestoten. Dat kwam deels door het sluiten van de Hemweg-kolencentrale in Amsterdam eind 2019 en omdat de Riverstonecentrale op de Maasvlakte het grootste deel van 2020 stillag vanwege storingen. Daarnaast was het door gestegen kolenprijzen en lage gasprijzen relatief onvoordelig om kolen te verstoken en kwamen er nieuwe hernieuwbare energiebronnen als zonnepanelen en windmolens bij vorig jaar.

Ook het verkeer stootte minder broeikasgassen uit en wel 11 procent. Dit kwam met name omdat we vaker thuisblijven vanwege de lockdowns en thuiswerken. Het goederenvervoer ging wel onverminderd door.

De industrie blijft de sector met de meeste uitstoot en die bleef vorig jaar vrijwel gelijk. Ook de landbouw en de gebouwde omgeving, de uitstoot door bijvoorbeeld de verwarming van gebouwen, stootten ongeveer evenveel uit als in 2019.

Het CBS en het RIVM verwachtten dat de uiteindelijke uitstootvermindering ten opzichte van 1990 tussen de 23 en 26 procent komt te liggen. Begin september komen nauwkeurigere cijfers.

Incidenten

Klimaatexpert Dewi Zloch van Greenpeace Nederland is verheugd dat de uitstoot afneemt, maar stelt wel dat dit vooral komt door de lockdown en incidenten. ‘Het is zorgwekkend dat het Urgenda-vonnis nog steeds niet met zekerheid wordt nagekomen. Dit toont aan hoe belangrijk het is dat er serieus klimaatbeleid komt in Nederland.’ Greenpeace verwacht dan ook daadkracht van een nieuw kabinet. ‘Door nog dit jaar de drie kolencentrales te sluiten en een stevige CO2-belasting in te voeren.’