Niet alleen het minimumloon, maar ook de AOW en de bijstand gaan vermoedelijk omhoog, verwachten de bankiers. Die stijging is echter onzekerder. Zo willen VVD, de grootste partij van Nederland, en CDA de koppeling tussen minimumloon en bijstand loslaten. Ook zou de AOW mogelijk minder hard kunnen toenemen dan het minimumloon.

Bredere coalitie

Als er gekozen wordt voor een bredere coalitie met linkse partijen als PvdA en GroenLinks dan kan het zijn dat het minimumloon nog wat verder stijgt. Daar hebben die partijen zich namelijk hard voor gemaakt. Ook bijstand en AOW zouden dan vermoedelijk wat meer meestijgen. Hoe groter de verhoging wordt, des te groter is ook de kans dat dit in stapjes gebeurd en afhankelijk wordt gemaakt van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, denken de ABN Amro-economen.

Behalve de blik op het loon zal er ook aandacht uitgaan naar flexwerk. Er ligt een advies van de commissie-Borstlap om in flexcontracten een hoger minimumloon op te nemen en strenge regels in te voeren rond laagbetaalde zzp’ers en uitzendkrachten. Die dragen nu nog onevenredig zwaar de risico’s van flexwerk, terwijl ondernemers vooral de voordelen hebben. De voorstellen om dat recht te trekken kunnen weer leiden tot hogere loonkosten voor werkgevers en een grotere herziening van belastingen en subsidies in de hand werken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding