De verschillende steunmaatregelen worden in hun huidige vorm verlengd, er wordt niet versoberd. Vanuit de werkgevers klonk eerder de roep om de steunpakketten voor de rest van het jaar te verlengen. Er is nu voor drie maanden gekozen, omdat nog niet duidelijk is in hoeverre de economie de komende tijd zal herstellen, als de samenleving steeds verder van het slot gaat.

Ministerraad

Op vrijdag wordt het steunpakket in de ministerraad besproken. Of er een officieel besluit zal komen, is nog onduidelijk, temeer omdat minister van Financiën Wopke Hoekstra afwezig is. Hij heeft een overleg met Europese collega’s. Naar verwachting wordt het pakket dinsdag gepresenteerd.

Het kabinet kondigde al eerder hulp aan voor bedrijven die nog niet hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen. In eerste instantie zouden bedrijven vanaf oktober dit jaar moeten beginnen met het terugbetalen van belastingschulden en ze kregen hiervoor drie jaar de tijd. Die periode wordt verlengd tot vijf jaar en ondernemers hoeven pas volgend jaar te beginnen met het betalen.

Ademruimte voor bedrijven met belastingschuld was een van de belangrijkste punten voor de werkgevers- en ondernemersorganisaties die met het kabinet en de vakbonden overleggen. Demissionair premier Mark Rutte zei eerder in een persconferentie dat de verlenging van het steunpakket ook het coronaherstelplan deels afdekt. In de kabinetsformatie maken partijen daar nu ook werk van.

Werkgevers

Werkgevers vinden het ‘goed nieuws’ als het demissionaire kabinet de coronasteunpakketten verlengt tot en met het derde kwartaal, maar ze pleiten er zelf voor om die door te trekken naar het eind van het jaar. Dat zei voorzitter Ingrid Thijssen van de werkgeversorganisatie VNO vrijdag na haar gesprek met informateur Mariëtte Hamer. Overigens zijn ze nog in overleg met het kabinet over de verlenging. ‘Het ei is nog niet gelegd’, aldus Thijssen.

De werkgeversclub wil dat bedrijven straks tien jaar de tijd krijgen om de uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen. Verder wil Thijssen dat de herstelplannen voor bedrijven de komende 2,5 jaar blijven doorlopen. Dat is volgens haar nodig ‘omdat je niet wil dat bij zwaar getroffen ondernemers, in de onzekerheid hoe corona zich nog ontwikkelt, op het laatste moment alsnog het matje eronder vandaan getrokken wordt. Dat zou ook ontzettend zonde zijn van alle steun die we al gegeven hebben.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding