‘Macro-economisch mag het dan wel de goede kant op gaan, op microniveau is dat heel anders en zijn er nog steeds ondernemers die het heel moeilijk hebben, volledig buiten hun eigen schuld om. En ondernemers die hun zaak weer gedeeltelijk mogen openen, zijn ook niet in een keer uit de problemen’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

De werkgevers noemen het een goede zaak dat ondernemers pas in 2022 hoeven te beginnen met het aflossen van hun schulden bij de Belastingdienst en dat ze daarvoor bovendien langer de tijd krijgen. Ze krijgen ook meer steun doordat de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) niet meer wordt meegeteld als omzet voor de loonsubsidieregeling NOW. De werkgevers zijn verder blij dat het plafond voor de TVL wordt verhoogd van 600.000 euro naar 1,2 miljoen euro.

Teleurstellend

De werkgeversorganisaties noemen het wel teleurstellend dat de overheid en de uitvoeringsinstanties ‘nog altijd niet in staat zijn maatwerk te leveren’. Volgens hen krijgen er nog steeds ondernemers geen steun terwijl ze wel aantoonbaar omzetverlies lijden door de coronamaatregelen.

Het kabinet bouwt de steun voor bedrijven te vroeg af, zegt vakbond CNV. Het steunpakket moet wat de bond betreft tot eind 2021 doorlopen in plaats van tot het einde van het derde kwartaal. ‘Het is natuurlijk goed nieuws dat het kabinet de steunmaatregelen verlengt. Maar eind september stoppen is te snel. We overzien de mokerslag nog niet die de laatste lockdown teweeg heeft gebracht. Bedrijven die zwaar zijn getroffen door corona, staan dan nog niet op eigen benen. Met name in de horeca, retail en de evenementensector is de nood momenteel hoog. Te snel stoppen met steun leidt tot tienduizenden extra werklozen’, zegt CNV-voorzitter Piet Fortuin.

Vakbond FNV waarschuwt eveneens dat het te vroeg loslaten van de steunpakketten de kans vergroot dat alsnog duizenden werknemers hun werk en inkomen verliezen. ‘Te snel de stekker uit de steunpakketten trekken, betekent dat de vele miljarden euro’s die afgelopen jaar zijn geïnvesteerd voor niets zouden zijn geweest’, aldus FNV-voorzitter Tuur Elzinga.

Bonussen

FNV bepleit al maanden dat de steunmaatregelen worden verlengd tot het eind van dit jaar. Daarbij moeten wat de bond betreft wel voorwaarden worden gesteld. Zo wil de vakbond dat bedrijven in Nederland niet langer steun ontvangen als hun buitenlandse moederbedrijven/holdings wel gewoon bonussen en dividend uitkeren. Ook wil de vakbond dat er sancties komen op het misbruik van de NOW-regeling. De vakbond zegt veel signalen te krijgen dat werkgevers die de subsidie ontvangen om werknemers minder uren te laten werken, hun werknemers deze uren later laten ‘inhalen’.

Bedrijven worden geacht vanaf 1 juli weer gewoon belasting te betalen, zo heeft het kabinet aangekondigd bij de verlenging van het steunpakket, al krijgen ze zoals gezegd wel langer de tijd om schulden bij de Belastingdienst terug te betalen. Sinds medio maart vorig jaar kunnen bedrijven makkelijker belastinguitstel aanvragen wegens de economische gevolgen van de coronamaatregelen.

Ongeveer een kwart miljoen ondernemers hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om belastinguitstel aan te vragen. Nu staat nog zo’n 16 miljard euro aan belastingschulden uit, in totaal heeft 36 miljard euro aan steun opengestaan. Een groot deel is dus ‘als de wiedeweerga’ terugbetaald, zei minister van Financiën Wopke Hoekstra.

Belastingschulden

Vanuit ondernemersorganisaties en het Centraal Planbureau kwam de oproep om de belastingschulden in sommige gevallen ook kwijt te schelden. Die kwestie is echter aan een volgend kabinet, vindt Hoekstra. Een ‘generaal pardon’ waarbij alle openstaande schulden worden kwijtgescholden, zou volgens de bewindsman in elk geval niet eerlijk zijn tegenover partijen die er juist alles aan hebben gedaan om geen belastingschulden aan te gaan.

Het geld moet dus worden terugbetaald, maar, zo stelde Hoekstra, ‘we zijn zeer coulant als het gaat om de invorderingsrente en de termijn’. De invorderingsrente, rente op te laat betaalde belastingen, gaat op 1 januari 2022 naar 1% en wordt tot 1 januari 2024 stapsgewijs weer verhoogd naar de standaard 4%. Voorwaarde voor die ruimhartige betalingsregeling is wel dat bedrijven ‘tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen’.

Maatregelen op een rij

Met de aangekondigde verlenging van het steunpakket is een verwacht bedrag van 6 miljard euro gemoeid. In totaal heeft de regering nu 80 miljard euro uitgetrokken om bedrijven en werkenden te steunen tijdens de corona-­pandemie.

  • Het kabinet is van plan om de TVL (subsidie voor vaste lasten) en de NOW (loonsteun) in het derde kwartaal door te trekken.
  • Het kabinet stelt daarnaast voor om Tozo (steun voor zzp’ers) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) te verlengen in het derde kwartaal.
  • De TVL telt vanaf NOW 3 (de subsidieperioden vanaf oktober 2020) niet meer mee als omzet voor de NOW.
  • Ondernemers mogen later beginnen en langer doen over het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen en er is vijf jaar de tijd voor. Dit was eerst drie jaar vanaf 1 oktober 2021. Wel wordt van ondernemers verwacht dat zij vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.
  • De voorwaarden om af te lossen worden verder versoepeld. De invorderingsrente, een prikkel om belastingschulden op tijd te betalen, gaat stapsgewijs naar het oude niveau.
  • Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen en het onbelast kunnen vergoeden van reiskosten, wordt verlengd tot 1 oktober 2021.
  • De kredietgarantieregelingen, zoals de BMKB-C, KKC, GO-C en de regeling Overbruggingskredieten via Qredits, worden verlengd tot en met 31 december 2021. De overheid stopt na 30 juni met de garantieregeling herverzekering van leverancierskredieten.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding