Volgens het IEA hebben landen en investeerders tot nu toe slechts een kwart van de benodigde 1200 miljard dollar (1033 miljard euro) bijeengebracht die tegen 2030 nodig is om waterstof te ontwikkelen en in te zetten. De inspanningen moeten er volgens het IEA op gericht zijn om waterstof in meer sectoren te laten werken. Daarbij moet worden geïnvesteerd in nieuwe technologieën om de productie van waterstof met behulp van hernieuwbare bronnen goedkoper te maken.

Waterstof is licht, kan worden opgeslagen, heeft een hoge energiedichtheid en veroorzaakt geen directe uitstoot van vervuilende stoffen of broeikasgassen wanneer het als brandstof wordt gebruikt. Maar de productiekosten en de bezorgdheid over of de waterstof wel duurzaam wordt geproduceerd, vormen een belemmering voor een breder gebruik.

Kost twee keer zoveel

Waterstof die wordt geproduceerd met behulp van hernieuwbare energiebronnen kost twee tot zeven keer zoveel als de productie ervan uit aardgas, aldus het rapport. Nieuwe technologieën en schaalvoordelen kunnen de kloof helpen dichten, aldus het rapport.

‘Bijna alle waterstof die vandaag wordt geproduceerd, is afkomstig van fossiele brandstoffen zonder koolstofvastlegging, wat resulteert in bijna 900 miljoen ton CO2-uitstoot, gelijk aan de CO2-uitstoot van het Verenigd Koninkrijk en Indonesië samen’, aldus het IEA.

De wereldwijde capaciteit van elektrolytische cellen, die met behulp van elektriciteit waterstof uit water produceren, is de afgelopen vijf jaar verdubbeld, en er zijn bijna 400 projecten in ontwikkeling of in een vroeg stadium van ontwikkeling, aldus het IEA. Dankzij deze projecten zou het waterstofaanbod tegen 2030 zo’n 8 miljoen ton per jaar moeten bedragen, tegenover minder dan 50.000 ton in 2021. Maar dat is nog steeds een tiende van wat tegen 2030 nodig is om uiteindelijk tegen 2050 klimaatneutraal te zijn.

Bijna alle waterstof werd vorig jaar verbruikt in de raffinage- en industriële sector, aldus het rapport. Maar waterstof zou ook een belangrijke rol kunnen spelen in de chemie, de staalindustrie, het vervoer en de luchtvaart. Dat zijn allemaal sectoren waar emissiereductie momenteel een uitdaging is.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een gratis proefabonnement af

Bekijk de aanbieding