De krappe arbeidsmarkt maakt het aantrekkelijk voor mensen om hun heil elders te zoeken. Circa 46 procent van de geënquêteerden gaf aan moeite te hebben met het behoud van mensen. Dat was een jaar eerder nog ruim een vijfde. Volgens de onderzoekers speelt mee dat mensen tijdens de coronacrisis, toen veel onzeker was, veelal op hun plek bleven zitten. Daar komt nu alsnog beweging in. Vooral personeel dat in de productie of de IT werkzaam is, lijkt minder honkvast.

Volgens de onderzoekers zijn veel bedrijven in de coronacrisis ook wat laks geweest met het behoud van mensen. Een derde van de bedrijven had vorig jaar geen speciale acties om mensen maar niet te verliezen. Dat aantal loopt terug. HRM-medewerkers knopen vaker een gesprek aan met personeel. Daarnaast wordt ingezet op flexibele arbeidsvoorwaarden en opleidingsmogelijkheden om maar mensen binnen te houden.

Het grootste probleem waar HRM-medewerkers overigens tegenaan lopen is het werven van nieuwe mensen. Circa de helft van het aantal bedrijven had vorig jaar al moeite mensen te vinden. Dit jaar is dat bijna negen op de tien ondernemingen. De verwachting is dat de krapte ook volgend jaar merkbaar zal zijn.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement