De industriële producentenprijzen gingen in het eurogebied op jaarbasis met 35,8 procent omhoog en met 36,1 procent in de gehele Europese Unie. Op maandbasis waren dit stijgingen van respectievelijk 1,1 en 1,3 procent.

Binnen de verschillende industriegroepen gingen de prijzen het sterkst omhoog in de energiesector. Ook bijvoorbeeld halffabricaten, witgoed en auto’s namen flink in prijs toe. Naast de hogere kosten voor energie en grondstoffen hebben industriebedrijven ook te maken met grotere uitgaven aan lonen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt en kosten voor verstoringen in toeleveringsketens.