Bedrijfsleven blijft fors achtergesteld bij dit kabinet.

  • Ja, Den Haag heeft alleen oog voor minima. (20.0%)
  • Tsjah, energieprijzen vallen onder bedrijfsrisico. (5.0%)
  • Het bedrijfsleven kan wel wat extra lasten dragen. (10.0%)
  • Het is gewoon niet leuk meer om te ondernemen onder dit kabinet. (65.0%)