Vooral bedrijven met tien tot vijftig werknemers vroegen steun aan. Het gaat om 65 procent van deze bedrijven. Van de bedrijven met één werkzaam persoon deed 30 procent beroep op een steunmaatregel.

De meeste bedrijven maakten gebruik van een overbruggingsregeling voor zelfstandige ondernemers (Tozo). Ook werd er relatief vaak een beroep gedaan op een regeling voor uitstel van belastingbetaling. Bedrijven in het midden- en kleinbedrijf maakten vooral gebruik van de loonkostenregeling en iets minder van uitstel van belastingbetaling. Halverwege dit jaar bedroeg de totale subsidie aan loonkosten en vaste lasten 34 miljard euro.