De TEK-regeling is bedoeld om ondernemers te compenseren voor de enorme schommelingen in de variabele tarieven voor gas en elektriciteit. Die zijn, mede door de oorlog in Oekraïne, ongekend hard gestegen. Om voor de regeling in aanmerking te komen, moest voorheen 12,5 procent van de omzet opgaan aan energie. Dat wordt nu 7 procent, waarmee zo’n 41.000 bedrijven geholpen kunnen worden, schreef minister Micky Adriaansens woensdag aan de Tweede Kamer. Het maximale bedrag dat een bedrijf kan ontvangen was en blijft 160.000 euro.

VNO-NCW en MKB-Nederland spreken in een verklaring van een “heel goede stap” voor wat betreft het bijstellen van de drempel naar 7 procent. Daarmee wordt de regeling volgens hen namelijk “echt effectief”. De eerdere drempel van 12,5 procent sloot “op voorhand al tienduizenden ondernemers, van bakkers en slagers tot producenten van karton en voeding en metaalbewerkers, uit, terwijl de problemen met de hoge energiekosten daar nijpend zijn”, lichten de organisaties toe.

Maar ondernemersvereniging van brood- en banketbakkers NVOB vindt de aanpassing “toch wat tegenvallen”, aldus directeur Marie-Hélène Zengerink. “De drempel blijft erg hoog voor ambachtelijke bakkers. Voorheen bedroegen de energiekosten ongeveer 3 tot 3,6 procent van de omzet.” Volgens Zengerink hebben bakkers daarom bijna baat bij het omzetten van de energiecontracten, van vast naar variabel, waardoor de energiekosten toenemen. “Dat kan niet de bedoeling zijn.”

Davey Gerlings, CEO van Nekovri, frustreert het dat het budget leidend lijkt te zijn voor de discussie: “Er lijkt een idee te bestaan in Den Haag dat de hoogte van de energierekening een relatie heeft met de grootte van een bedrijf. Dat gaat voor onze sector absoluut niet op en strookt niet met de praktijk en de feiten. Wij hebben de gevolgen van de TEK-regeling voor onze sector laten onderzoeken en daaruit blijkt dat de regeling gemiddeld zo’n 2% van onze energierekening kan compenseren. Dat terwijl het gros van de Nekovri-leden energie-intensief mkb is. Wij leefden in de veronderstelling dat de regeling daar juist voor bedacht was.”

“De leden van Nekovri zijn veelal energie-intensieve mkb koel- en/of vrieshuizen, actief in de geconditioneerde opslag van – vooral – voeding, waarvan er naar verwachting geen enkele in aanmerking komt voor compensatie onder de aangekondigde TEK-regeling.”

Dat het maximumbedrag dat bedrijven kunnen ontvangen hetzelfde blijft, is volgens VNO-NCW en MKB-Nederland onvoldoende. Dat bedrag zou omhoog moeten. “Voor veel energie-intensieve bedrijven, zoals baksteenproducenten, koelbedrijven en de grafische industrie, is 160.000 euro slechts een druppel op de gloeiende plaat”, aldus de brancheorganisaties. Zij wijzen daarbij naar een Europese steunregeling die het mogelijk zou maken om in bepaalde gevallen tot 4 miljoen euro per bedrijf aan steun te geven. Binnen het huidige kabinetsbudget is het mogelijk om het maximum te verhogen naar 500.000 euro, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Adriaansens meldt verder dat voor land- en tuinbouwers hetzelfde maximumbedrag gaat gelden als voor andere ondernemers. Zij zouden in verband met staatssteunregels eerst maximaal 62.000 euro subsidie mogen ontvangen, maar in EU-verband is afgesproken dat die beperking vervalt.