Van de honderd Nederlandse bestuurders die ondervraagd werden gaf 70 procent aan in te grijpen op de arbeidsvoorwaarden of dit al te hebben gedaan. Met name recente verworvenheden als thuiswerken en meer flexibiliteit in werktijden dreigen weer te verdwijnen. Ook arbeidsvoorwaarden die de ontwikkeling van vaardigheden en het welzijn van werknemers moeten bevorderen dreigen teruggedraaid te worden.

De beweging is al in gang gezet, volgens LinkedIn. Het aantal Nederlandse vacatures voor banen waarbij thuisgewerkt kan worden was in september al een derde lager dan in dezelfde maand een jaar eerder.

Werknemers zelf willen juist helemaal niet terug naar de oude manier van werken. Banen waarbij thuis kan worden gewerkt krijgen bovengemiddeld veel reacties, merkt LinkedIn.