De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) stond 0,4 procent lager op 77,62 dollar en Brent daalde 0,6 procent tot 84,84 dollar per vat. Op woensdag waren dalingen van meer dan 4 procent te zien. Naast het prijsplafond zorgen ook de strengere coronalockdowns in China en de afzwakkende economie voor druk op de prijzen omdat daardoor de olievraag kan dalen.

De landen van de G7 zouden kijken naar een prijsplafond voor Russische olie die via zee wordt vervoerd van 65 tot 70 dollar om Rusland zo te straffen voor de invasie van Oekraïne. Dat is hoger dan op de markt werd verwacht. Daardoor is de vrees voor grote verstoringen op de oliemarkt door het wegvallen van Russisch aanbod afgenomen. Het plafond zou op 5 december van kracht moeten worden.

Dat plafond ligt veel hoger dan de productiekosten voor Russische Oeral-olie waardoor het land nog steeds veel geld kan verdienen met de olieverkoop. Die kosten worden geschat op circa 20 dollar per vat. Overigens heeft Moskou gezegd geen olie te zullen verkopen aan landen die dat plafond hanteren. Rusland verkoopt al veel meer olie aan bijvoorbeeld China en India.

Korting

Een analist van de Brusselse denktank Bruegel wijst erop dat Russische olie momenteel met een korting van 20 dollar per vat in vergelijking met Brent op de markt wordt gezet. Oeral-olie kost nu circa 65 dollar. “Als de G7 het plafond op een vergelijkbaar niveau zet zal dat dus weinig schade aanrichten aan Rusland.” Een andere kenner zegt dat door het hoge plafond “de hele exercitie steeds meer irrelevant” wordt.

Goldman Sachs gaf aan dat het hoge prijsplafond de kans kan verkleinen op vergeldingsacties van Moskou tegen landen die zich daaraan houden. De Amerikaanse zakenbank heeft wel twijfels of het plafond echt afgedwongen kan worden.

Tegelijkertijd kunnen de verder dalende olieprijzen de groep van olieproducerende landen, de OPEC+, ertoe aanzetten de productie verder te verlagen om zo de prijzen te stutten. Eerder deze week was er nog reuring door een bericht van zakenkrant The Wall Street Journal dat binnen de OPEC+ wordt gepraat over een productieverhoging in december. Dat werd vervolgens met klem ontkend door landen als Saudi-Arabië, Koeweit en de Verenigde Arabische Emiraten.