Fabrikanten willen met die prijsverhogingen de hogere kosten compenseren. Vanwege de oorlog in Oekraïne ging de gasprijs hard omhoog, maar ook materialen zoals staal, hout en andere grondstoffen werden duurder. Verder stegen de loonkosten omdat bedrijven vanwege de krapte op de arbeidsmarkt meer loon bieden om personeel te lokken. Ook werden cao’s met loonstijgingen afgesloten.

Mede door die prijsverhogingen wordt de inflatie aangejaagd omdat consumenten meer geld kwijt zijn aan industriële producten. Het gaat bijvoorbeeld om energieleveranciers, maar ook producenten van bijvoorbeeld auto’s, witgoed, fabrieksmachines en consumentengoederen.

In de gehele Europese Unie klommen de producentenprijzen gemiddeld met 34,3 procent ten opzichte van 2021.