Deze Brand Story is afkomstig uit de NT Oliebollen Special 2022
Drukke zeehavens, congestie op containerterminals, verkeersinfarcten in de Randstad en oplopende huurkosten van schaars logistiek vastgoed. Elke logistiek dienstverlener herkent deze problematiek en ziet door de afnemende efficiëntie en hoge kosten de marges in de bedrijfsvoering afnemen. Daarbij is beschikbare XXL-logistiek vrijwel niet meer te vinden op de gangbare logistieke hotspots als Rotterdam, Brabant en Limburg.

Alternatieven

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de pioniers buiten de geëffende paden zoeken naar betaalbare alternatieven waar de bereikbaarheid uitstekend is. DHG is zo’n pionier die zich nu focust op een ontwikkeling in de zeehaven van Vlissingen. Met de aankoop van in totaal 54 hectare, direct gelegen aan de inland barge terminal van haar partner Verbrugge, ontwikkelt DHG op risico de eerste 75.000 vierkante meter hoogwaardige distributiecenters die in compartimenten vanaf 10.000 vierkante meter kunnen worden gehuurd.

DHG loopt voorop waar het gaat om het ontwikkelen van logistieke locaties op risico. ‘Daar zijn we groot mee geworden’, zegt Jelle van den Akker, hoofd asset management bij DHG. ‘Met onze smartlog-formule en de nauwe samenwerking met partners hebben we een belangrijke positie kunnen nemen.’

Tri-modale locatie

Hans van Driel, verantwoordelijk voor logistiek, warehouses en distributie bij DHG, vult aan: ‘Deze ontwikkeling is met name interessant voor ondernemingen die hun distributie willen centraliseren en alle transportmodaliteiten voorhanden willen hebben. Onze terminal in Vlissingen is met recht een echte tri-modale locatie waar binnenvaart, wegtransport en spoor samenkomen. De aansluiting op de A58 en de A4 geeft snel toegang tot de as naar het zuidelijk achterland. In het verleden hoorden we nogal eens dat Vlissingen buiten de gangbare routes lag. Ter vergelijking… de afstand vanaf de Maasvlakte in Rotterdam naar Tilburg is niet veel korter dan die van Vlissingen naar Tilburg en men vermijdt de verkeersdrukte rondom Rotterdam.’

Concurrerend en efficiënt

Van den Akker: ‘Het grote voordeel van deze locatie is dat je alles bij de hand hebt. Haven, spoor én warehouses. De aanvoer vanaf de mainports kan door Verbrugge zeer concurrerend worden gedaan en het magazijn ligt op een paar honderd meter van de containerterminal. Daarbij verwachten we dat de huurprijzen substantieel lager zullen liggen dan op andere logistieke locaties. De terminal wordt in 2023 ontwikkeld en we plannen om de eerste warehouses al in 2024 beschikbaar te hebben voor onze klanten. Een win-win verhaal dus!

Deze Brand Story is afkomstig uit de NT Oliebollen Special 2022