Deze Brand Story is afkomstig uit de NT Oliebollen Special 2022
Patrick Steenkist is COO bij Customs Support Group, toonaangevend douane-expediteur en actief in 14 Europese landen. ‘Er zijn signalen van een milde recessie: een tekort aan grondstoffen, een afnemend vertrouwen van consumenten en bedrijven, momenteel stabiliserende en afnemende volumes, dalende containerprijzen en een tekort aan beschikbare mensen. Een milde recessie zóu eraan kunnen komen. Maar ik denk dat het wel gaat meevallen.’

Hoe dan? De signalen zijn overduidelijk. Wat maakt de logistieke sector dan anders?

‘Ik merk dat logistieke bedrijven flexibel en ondernemend omgaan met veranderende marktomstandigheden, de schouders eronder zetten en meer samenwerkingen opzetten. En vooral: dat ze zich niet van de wijs laten brengen en hun strategie overeind houden. Ook Customs Support zal met enige voorzichtigheid koers houden, met het oog op de toekomst. We blijven investeren in onze mensen, acquisities en digitalisering. En neem bijvoorbeeld het Douaneaangiften Management Systeem – DMS -, dat zo traag op gang komt: bedrijven investeren juist veel in digitale aangiftesoftware.’

Door de situatie in Oekraïne en de inflatie zijn volumes gedaald. Hoe gaat de sector daarmee om?

‘Er is inderdaad een lichte terugval te zien de laatste maanden. Maar het zou me niet verbazen als er in 2023 een opleving komt, een inhaalslag. Omdat het vertrouwen herstelt. En daar moet je dan wel klaar voor zijn. Ik zie dat bedrijven zich daar op voorbereiden. Onder andere door meer ketensamenwerkingen op te zetten. De inflatiefactor is echter een lastige; als je bijvoorbeeld naar België kijkt zie je dat de inflatie wettelijk gecompenseerd moet worden vanaf januari. Lonen gaan dan tien, vijftien procent omhoog vanaf januari. Dat betekent dat de marges gaan krimpen, maar dat de prijzen dus ook weer verhoogd gaan worden. Een slang die zich in zijn eigen staart bijt. Gelukkig is dat in de andere Europese landen anders geregeld. Als het weer aantrekt – en ik verwacht dat dat zeker gaat gebeuren – dan moet je er klaar voor zijn. En dat doet de sector, merk ik. Ze pakken door.’

Deze Brand Story is afkomstig uit de NT Oliebollen Special 2022