De kritiek komt uit een open brief van Artisan Partners Limited. Deze spreekt namens diverse investeerders, die samen 12% van de Panalpina-aandelen in bezit hebben. Ze vinden het bod van DSV van 170 Zwitserse frank per aandeel heel redelijk en wijzen erop dat andere manieren om het aandeel naar die hoogte te laten stijgen, veel meer risico’s met zich meebrengen. Als het überhaupt al mogelijk is.

Belangenverstrengeling

DSV bracht medio januari een bod uit op Panalpina. De waarde daarvan is inmiddels gestegen, omdat het deels wordt gefinancierd door aandelen DSV. De koers van deze aandelen is in de tussentijd omhoog gegaan. De Ernst Göhner Foundation, die 46% van de aandelen in handen heeft, wees het bod echter meteen van de hand. De stichting steunt de strategie van Panalpina’s directieraad om zelfstandig te blijven.

Echter, Peter Ulber en Beat Walti zitten zowel in het bestuur van Panalpina als in dat van de stichting. Daardoor kan sprake zijn van belangenverstrengeling, volgens Artisan. Deze wil daarom dat beide directieleden niet betrokken worden bij besluitvorming over het DSV-bod. Ulber en Walti zijn respectievelijk voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Panalpina.

Onacceptabel

In de brief aan de directie van de Zwitserse logistiek dienstverlener halen ze hard uit: ’We hebben voorheen al onze diepe bezorgdheid geuit aan u omtrent de ongebruikelijke relatie tussen Panalpina en de Ernst Göhner Stichting. Het continue gebrek aan duidelijkheid omtrent de rol van de stichting inzake de bedrijfsvoering is onredelijk en het jarenlange ondermaatse presteren van het bedrijf maken deze omstandigheid nog meer onacceptabel.’

De investeerders wijzen erop dat Panalpina het belang van de aandeelhouders moet dienen, met nadruk op álle aandeelhouders. Ook vinden ze dat de directie ‘open-minded’ moet zijn in haar oordeel over het DSV-bod. Ze vinden dat er al langere tijd onduidelijkheid is over de beleidskeuzes van de Zwitsers en willen daarom dat het bedrijf bij de beoordeling van het bod ‘verder gaat dan juridisch noodzakelijk en ernaar streeft de aandeelhouders zoveel mogelijk transparantie te verschaffen gedurende het besluitvormingsproces’.

Dreigende taal

‘Gezien de bovenmatige en, in onze ogen, vooral negatieve invloed die de stichting heeft op het bedrijf, is het verwijderen van deze individuen (Ulber en Walti, red.) uit de besluitvorming een logische en belangrijke stap om er zeker van te zijn dat het bod op een eerlijke en onpartijdige manier wordt overwogen.’

De investeerders sluiten de brief af met dreigende taal. Ze benadrukken dat ze de ontwikkelingen in de komende dagen en weken zeer nauwlettend zullen volgen en dat ze niet aarzelen om noodzakelijke maatregelen te nemen om de belangen van het bedrijf en de aandeelhouders te beschermen.

Lees de eerdere berichtgeving van Nieuwsblad Transport over het overnamegevecht tussen DSV en Panalpina:

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement