‘We richten ons op wat we zelf kunnen om onze marktpositie te versterken’, zegt de nieuwe directeur Landverkeer van DB Schenker, de Nederlander Christian Drenthen, in een vraaggesprek met vakblad Verkehrsrundschau. Daarmee ontwijkt hij gissingen van marktkenners, die een fusie tussen DB Schenker en DHL niet uitsluiten.

Afstoten DB Schenker

Drenthen kwam over van TNT/FedEx om het landvervoer van DB Schenker te gaan leiden. Volgens Duitse analisten zint Deutsche Bahn op afstoting van Schenker om met de opbrengst haar balans op te poetsen en meer geld vrij te maken voor investeringen in het kernbedrijf, namelijk het spoorvervoer.

De raad van commissarissen van DB, de ‘Aufsichtsrat’, waarin de enige aandeelhouder, de Duitse staat, een belangrijke plaats inneemt, heeft het dagelijks bestuur van het concern opdracht gegeven de mogelijkheden voor verkoop van Schenker te onderzoeken.

Christian Drenthen (tekst loopt door onder afbeelding)

bron: DB Schenker

De nieuwe topman in het landvervoer van Schenker, Drenthen, zegt tegen het vakblad niet op ‘speculaties’ te willen ingaan. Ook de vraag of Schenker Deutschland vorig jaar per saldo verlies heeft geleden, wil hij niet beantwoorden.

Hij wijst erop dat heel Schenker in 2018 in het landvervoer de volumes met 3,9% opvoerde en de omzet met 4,7%, tot 6,8 miljard euro. Voor dit jaar streeft Drenthen naar een bruto-marge van 1,5%, een resultaat voor rente en belasting dus dat hoger is dan dat van vorig jaar.

Productiviteit staat centraal

Volgens de nieuwe topman dient de productiviteit daartoe te worden opgevoerd, zeker in het vervoer over kortere afstanden. Dat moet worden verwezenlijkt door een betere planning en meer afleveradressen per zending. Het aantal vestigingen in Duitsland en onder meer ook Frankrijk wil Drenthen niet verminderen, want Schenker wil ‘dicht bij de klant blijven’.

Verder zoekt Drenthen het in standaardisering in het groupagevervoer. Voor alle 430 vestigingen in 38 landen dient de productiviteit daardoor toe te nemen. Ook de automatisering, de IT, moet eenvormiger worden. Hij mikt ook op markten overzee, in met name Azië en Amerika. Voor dit jaar voorziet hij een sterke groei in landen als Mexico en Brazilië.