Het wil dit rijksmonument betrekken bij RDM Rotterdam, het centrum voor innovatie en maakindustrie van de Rotterdamse haven. Het Havenbedrijf investeert 100 miljoen euro in de herontwikkeling van RDM Rotterdam. Dit beleid past in het streven van het Havenbedrijf om innovatie in de haven te stimuleren en van Rotterdam de duurzaamste haven in zijn soort te maken.

Het Q-terrein moet ontwikkeld worden tot satellietlocatie van RDM Rotterdam, even verderop aan de Heysehaven (havennummer 2420) te Rotterdam-Heijplaat. Het rijksmonument wordt openbaar toegankelijk. Als satellietlocatie van RDM Rotterdam kunnen kleine, startende bedrijven zich er vestigen.

In 1935 werd het Q-terrein in gebruik genomen. Het bestond uit twaalf gebouwen van verschillende grootte en functie, gerangschikt rondom een sportveld. Het doel was om besmette zeelieden en personen met wie zij in contact waren geweest te behandelen en te isoleren. Het heeft nooit als zodanig gefunctioneerd. Het Q-terrein deed later wel dienst als opvang voor vluchtelingen, repatrianten uit Nederlands Indië en emigranten. Sinds eind jaren zeventig werken en wonen er (voornamelijk) kunstenaars, zonder dat hiervoor toestemming is gegeven of huur wordt betaald.