In februari start de bouw van Nobelwind. De vijftig windturbines worden vanuit Oostende geïnstalleerd. Ook het onderhoud van de bestaande turbines gebeurt vanuit Oostende. Dit maakte dat in 2015 bestaande servicebedrijven er hun vestiging uitbreidden en General Electric en Survitec er zich vestigden.

Door onderhoudsactiviteiten bleef het aantal invarende scheepsbewegingen (bijna 3.000) hoog, de calls van de Vlaamse overheid, de visserij en de pleziervaart niet meegerekend. Bulk- en algemeen transport hielden – naast cruises – goed stand. Ze klokten af op 1.295 miljoen ton, een daling met 9%. Dit is volledig toe te schrijven is aan de verminderde aanvoer van zand en grind, door het geringere aantal openbare werken in de omgeving.

Oostende probeert ook nog altijd om een nieuwe ro/ro-lijn op te starten. De markt is vragende partij, luidt het, maar naar een solide financiering en geschikte schepen blijft het nog zoeken.