Het Havenbedrijf zette ook in 2015 in op continuïteit en een duurzame groei van de haven. Als gebiedsbeheerder van de Gentse haven streefde het niet naar winstmaximalisatie op zich. Door jarenlang voorzichtig met de middelen om te springen, heeft het Havenbedrijf een sterke financiële draagkracht verworven. Voorzichtig met de middelen omspringen is dan ook geen overbodige luxe; er komen grote infrastructurele uitdagingen af op Gent. Het Havenbedrijf verwacht in de toekomst minder subsidies van de Vlaamse overheid.

Door een groot deel van de winst (9,7 miljoen euro) te reserveren voor de nieuwe sluis, houdt het Havenbedrijf de financiële draagkracht op peil. Hierdoor kan het in de toekomst verder participeren in de uitbouw van het havengebied en in de infrastructuur voor de havengebruikers en de bedrijven. De bedrijfsopbrengsten groeiden in 2015 met 0,3 miljoen euro naar 36,7 miljoen euro.

Havenbedrijf Gent heeft twee grote bronnen van inkomsten: concessies en havenrechten. Het Havenbedrijf Gent is eigenaar van een derde van het havengebied en verhuurt die gronden aan bedrijven. Deze concessies zijn goed voor 17,1 miljoen euro. Ze maken 37% van de opbrengsten uit. De havenrechten vertegenwoordigen 35% van de opbrengsten, goed voor 15,9 miljoen euro. De haven van Gent registreerde in 2015 een totale goederenoverslag van 46,5 miljoen ton. Dat is 2,6% minder dan het jaar daarvoor.

In 2015 bedroegen de bedrijfskosten 35 miljoen euro (-0,1%). De bedrijfskosten bestonden hoofdzakelijk uit personeelskosten (37% van de totale kosten), afschrijvingen en diverse goederen zoals het onderhoud van de haveninfrastructuur (31%). Het bedrijfsresultaat bedroeg 1,7 miljoen euro.

Het boekjaar 2015 sloot af met een winst van 10,2 miljoen euro; een fractie meer dan in 2014. De dotatie aan de (verplichte) wettelijke reserve bedroeg 0,5 miljoen euro. 9,7 miljoen euro van de winst wordt gereserveerd voor de medefinanciering van de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Het Havenbedrijf heeft zich immers geëngageerd om 15% van de totale Vlaamse bijdrage aan de sluis voor zijn rekening te nemen. Het heeft hiervoor op minder dan drie jaar tijd al 24,5 miljoen euro reserve opgebouwd.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement