Dat betekent dat containerbedrijven binnenkort kunnen beginnen met het terugbrengen van hun personele bezetting, vooral door uitbreiding van deeltijdwerk via de zogenoemde ‘Senioren Haven Fitregeling’. Het besluit van de toezichthouder maakt in principe ook de weg vrij voor het sociaal plan voor het failliete uitzendbureau RPS.

Daarmee komt een eind aan de onzekerheid in de haven over de vraag of de sector en het Havenbedrijf collectieve afspraken mocht maken over de personele bezetting bij de bedrijven. Die moeten het mogelijk maken dat het verwachte banenverlies van naar schatting 700 van de 3.700 fte’s in de sector zonder gedwongen ontslagen kan worden opgevangen.

In een vanochtend verschenen persbericht zegt de Autoriteit Consument en Markt nu ‘geen risico’s voor de concurrentie’ te zien in de afspraken. Die bevatten verder onder meer een regeling om personeel onderling te verhuren, een voorrangsregeling voor havenwerkers bij het vervullen van vacatures en de inzet van havenwerkers op de nog aan te leggen interne baan voor containertransport op de Maasvlakte.

Zolang deze ‘tijdelijke maatregelen’ in lijn met doel van het Werkzekerheidsakkoord worden uitgewerkt, ziet de ACM daartegen geen bezwaren. Hoewel de financiering van het akkoord niet in het persbericht wordt genoemd, vindt die blijkbaar ook genade in de ogen van de toezichthouder. Zoals eerder gemeld, betaalt Havenbedrijf Rotterdam naar schatting twintig miljoen euro mee aan de verschillende regelingen.

Opmerkelijk detail is dat de ‘concurrentiewaakhond’ erop wijst dat de plannen ‘onvoldoende zijn uitgewerkt om een zorgvuldige toetsing aan de Mededingingswet mogelijk te maken’. Maar zolang die bedoeld zijn om gedwongen ontslagen van havenwerkers te voorkomen, mag de haven er van de ACM mee aan de slag.