Ruzie binnen FNV om ECT-cao

Rotterdam

De onderhandelingsdelegatie van FNV Havens bij ECT overweegt een klacht in te dienen tegen bestuurder Niek Stam over zijn optreden in de cao-onderhandelingen.

In een verklaring die hij heeft rondgestuurd, beschuldigt hij delegatieleden ervan ‘achter de rug van de woordvoerder om’ afspraken over een nieuwe cao gemaakt te hebben. Hij zegt daardoor het vertrouwen in de delegatieleden verloren te hebben en het gevoel te hebben door hen misbruikt te zijn.

OR-voorzitter en delegatielid Sjaak van Gelder heeft geen goed woord over voor het optreden van Stam. Volgens hem heeft Stam doelbewust aangestuurd op het mislukken van de cao-onderhandelingen, die al bijna drie maanden aan de gang zijn, terwijl de andere leden voor 95% akkoord waren met de voorstellen van ECT.

Hij zegt dat Stam de compensatie van de versobering van WW- en WIA-uitkeringen op de spits wilde drijven, terwijl duidelijk was dat dat punt voor ECT onbespreekbaar was. Volgens van Gelder was de kwestie ook niet van belang voor de werknemers was omdat ECT al een werkgelegenheidsgarantie had afgegeven en al had toegezegd nader onderzoek naar de WW/WIA-kwestie te zullen doen.

De delegatie heeft inmiddels een onderhandelingsresultaat bereikt, dat op een ledenvergadering massaal is goedgekeurd. Op dit moment wordt het via referenda schriftelijk aan de leden voorgelegd en volgende week wordt het resultaat bekend. Van Gelder gaat er vanuit dat het resultaat in grote meerderheid wordt goedgekeurd.

Het onderhandelingsresultaat bevat onder andere een bonusregeling voor het behalen van bepaalde overslagvolumes. Als het resultaat wordt goedgekeurd loopt de nieuwe cao tot medio 2020 en geldt die voor ongeveer 1.200 werknemers.

Stam kwam vorig jaar ook hard in aanvaring met de kaderleden van de bond bij APM Terminals over het sociaal akkoord voor de containersector. Dat leidde er uiteindelijke toe dat de ondernemingsraad een overeenkomst met de directie sloot buiten de vakbond om. De bond stapte daarop naar de rechter, maar verloor die procedure.

Ruzie binnen FNV om ECT-cao | NT

Ruzie binnen FNV om ECT-cao

Rotterdam

De onderhandelingsdelegatie van FNV Havens bij ECT overweegt een klacht in te dienen tegen bestuurder Niek Stam over zijn optreden in de cao-onderhandelingen.

In een verklaring die hij heeft rondgestuurd, beschuldigt hij delegatieleden ervan ‘achter de rug van de woordvoerder om’ afspraken over een nieuwe cao gemaakt te hebben. Hij zegt daardoor het vertrouwen in de delegatieleden verloren te hebben en het gevoel te hebben door hen misbruikt te zijn.

OR-voorzitter en delegatielid Sjaak van Gelder heeft geen goed woord over voor het optreden van Stam. Volgens hem heeft Stam doelbewust aangestuurd op het mislukken van de cao-onderhandelingen, die al bijna drie maanden aan de gang zijn, terwijl de andere leden voor 95% akkoord waren met de voorstellen van ECT.

Hij zegt dat Stam de compensatie van de versobering van WW- en WIA-uitkeringen op de spits wilde drijven, terwijl duidelijk was dat dat punt voor ECT onbespreekbaar was. Volgens van Gelder was de kwestie ook niet van belang voor de werknemers was omdat ECT al een werkgelegenheidsgarantie had afgegeven en al had toegezegd nader onderzoek naar de WW/WIA-kwestie te zullen doen.

De delegatie heeft inmiddels een onderhandelingsresultaat bereikt, dat op een ledenvergadering massaal is goedgekeurd. Op dit moment wordt het via referenda schriftelijk aan de leden voorgelegd en volgende week wordt het resultaat bekend. Van Gelder gaat er vanuit dat het resultaat in grote meerderheid wordt goedgekeurd.

Het onderhandelingsresultaat bevat onder andere een bonusregeling voor het behalen van bepaalde overslagvolumes. Als het resultaat wordt goedgekeurd loopt de nieuwe cao tot medio 2020 en geldt die voor ongeveer 1.200 werknemers.

Stam kwam vorig jaar ook hard in aanvaring met de kaderleden van de bond bij APM Terminals over het sociaal akkoord voor de containersector. Dat leidde er uiteindelijke toe dat de ondernemingsraad een overeenkomst met de directie sloot buiten de vakbond om. De bond stapte daarop naar de rechter, maar verloor die procedure.