Recordgroei voor containersector

Rotterdam

De groei van de containeroverslag in de Rotterdamse haven is vorig jaar uitgekomen op ruim 12% in tonnage en 11% in eenheden. Daarmee komen de eindcijfers op bijna 143 miljoen ton en 13,7 miljoen teu.

Dat is het hoogste groeicijfer sinds mensenheugenis en voor de containerterminals, zoals gisteren bleek, aanleiding om het personeelsbestand uit te breiden. CEO Allard Castelein, die donderdagochtend de jaarcijfers bekend maakte, toonde zich een tevreden man: ‘Juist de containersector is van groot belang omdat die een essentiële rol speelt in het creëren van toegevoegde waarde zoals werkgelegenheid in de haven en het achterland’. Eind vorig jaar was overigens al duidelijk dat het groeicijfer boven de 10% zou liggen.

Castelein noemde de containersector de groeimotor van de haven en stelde ‘dat de haven de groeitrend van vóór 2016 weer heeft opgepak’. De totale goederenoverslag groeide met 1,3% van 461 miljoen tot 467 miljoen ton. Tegenover de stijging bij containers stonden dalingen in het droog massagoed met 2,6% en het nat massagoed met 4,1%. De overslag van breakbulk-lading (ro/ro en overig stukgoed) steeg met 7%.

Hij verwacht voor dit jaar een verdere groei van de overslag, zonder daar een cijfer op te plakken, maar gaat ervan uit dat de groei in de containersector lager zal uitvallen dan vorig jaar. Het marktaandeel van Rotterdam op de Noordwest-Europese containermarkt nam toe tot 31%, het hoogste niveau sinds 2000.

Het feedervolume groeide met 21% gemiddeld en nog iets meer op Scandinavië en de Baltische staten. De shortseasector noteerde een plus van ruim 10%, vooral dankzij groei in het vervoer van en naar de Middellandse Zee en de Oostzee. Het transport van en naar het achterland groeide met 6,3%. De overslag van beladen containers nam met 12,1% teu sterker toe dan die in lege containers (+6,1%).

De overslag van ruwe olie steeg met 2,3% tot ruim 104 miljoen ton dankzij hoge bezettingsgraden van de raffinaderijen. De aan- en afvoer van olieproducten daalde bijna 11% tot 79 miljoen ton, vooral doordat de aanvoer van stookolie uit Rusland en de afvoer naar het Verre Oosten afnam. De overslag van LNG steeg met 16,5%, mede door de ontwikkeling van LNG-bunkerfaciliteiten.

De overslag van ertsen en schroot bleef stabiel op ruim 31 miljoen ton, al was er onderling een lichte verschuiving in de tonnages waarbij schroot groeide en erts licht daalde. De kolenoverslag daalde met 9,5%, mede doordat vorig jaar in Nederland twee centrales zijn gesloten en in Duitsland zes.

De sector agrarisch massagoed groeide met 6,6% tot ruim elf miljoen ton. De hoeveelheid overig droog- en biomassagoed daalde met 0,6% tot ruim twaalf miljoen ton. Tegenover een groei van de doorvoer van biomassa naar België stond een daling van het overige droog massagoed. Alles bij elkaar daalde het droog massagoed met 2,6% tot iets meer dan naar tachtig miljoen ton.

De ro/ro-sector profiteerde van de inzet van grotere schepen, uitbreiding van het aantal diensten en groei bij bestaande diensten. Dit resulteerde in een groei van 6,2%. Het overige stukgoed groeide met bijna 10%, enerzijds door de verzending van funderingen voor windparken vanaf Maasvlakte, anderzijds door meer aanvoer van staal en aluminium.

Recordgroei voor containersector | NT

Recordgroei voor containersector

Rotterdam

De groei van de containeroverslag in de Rotterdamse haven is vorig jaar uitgekomen op ruim 12% in tonnage en 11% in eenheden. Daarmee komen de eindcijfers op bijna 143 miljoen ton en 13,7 miljoen teu.

Dat is het hoogste groeicijfer sinds mensenheugenis en voor de containerterminals, zoals gisteren bleek, aanleiding om het personeelsbestand uit te breiden. CEO Allard Castelein, die donderdagochtend de jaarcijfers bekend maakte, toonde zich een tevreden man: ‘Juist de containersector is van groot belang omdat die een essentiële rol speelt in het creëren van toegevoegde waarde zoals werkgelegenheid in de haven en het achterland’. Eind vorig jaar was overigens al duidelijk dat het groeicijfer boven de 10% zou liggen.

Castelein noemde de containersector de groeimotor van de haven en stelde ‘dat de haven de groeitrend van vóór 2016 weer heeft opgepak’. De totale goederenoverslag groeide met 1,3% van 461 miljoen tot 467 miljoen ton. Tegenover de stijging bij containers stonden dalingen in het droog massagoed met 2,6% en het nat massagoed met 4,1%. De overslag van breakbulk-lading (ro/ro en overig stukgoed) steeg met 7%.

Hij verwacht voor dit jaar een verdere groei van de overslag, zonder daar een cijfer op te plakken, maar gaat ervan uit dat de groei in de containersector lager zal uitvallen dan vorig jaar. Het marktaandeel van Rotterdam op de Noordwest-Europese containermarkt nam toe tot 31%, het hoogste niveau sinds 2000.

Het feedervolume groeide met 21% gemiddeld en nog iets meer op Scandinavië en de Baltische staten. De shortseasector noteerde een plus van ruim 10%, vooral dankzij groei in het vervoer van en naar de Middellandse Zee en de Oostzee. Het transport van en naar het achterland groeide met 6,3%. De overslag van beladen containers nam met 12,1% teu sterker toe dan die in lege containers (+6,1%).

De overslag van ruwe olie steeg met 2,3% tot ruim 104 miljoen ton dankzij hoge bezettingsgraden van de raffinaderijen. De aan- en afvoer van olieproducten daalde bijna 11% tot 79 miljoen ton, vooral doordat de aanvoer van stookolie uit Rusland en de afvoer naar het Verre Oosten afnam. De overslag van LNG steeg met 16,5%, mede door de ontwikkeling van LNG-bunkerfaciliteiten.

De overslag van ertsen en schroot bleef stabiel op ruim 31 miljoen ton, al was er onderling een lichte verschuiving in de tonnages waarbij schroot groeide en erts licht daalde. De kolenoverslag daalde met 9,5%, mede doordat vorig jaar in Nederland twee centrales zijn gesloten en in Duitsland zes.

De sector agrarisch massagoed groeide met 6,6% tot ruim elf miljoen ton. De hoeveelheid overig droog- en biomassagoed daalde met 0,6% tot ruim twaalf miljoen ton. Tegenover een groei van de doorvoer van biomassa naar België stond een daling van het overige droog massagoed. Alles bij elkaar daalde het droog massagoed met 2,6% tot iets meer dan naar tachtig miljoen ton.

De ro/ro-sector profiteerde van de inzet van grotere schepen, uitbreiding van het aantal diensten en groei bij bestaande diensten. Dit resulteerde in een groei van 6,2%. Het overige stukgoed groeide met bijna 10%, enerzijds door de verzending van funderingen voor windparken vanaf Maasvlakte, anderzijds door meer aanvoer van staal en aluminium.