Dat laat Havenbedrijf Rotterdam (HbR) weten in reactie op publicaties dat de contractverlenging al een feit zou zijn. EMO heeft zijn eenzijdige optie op contractverlenging met 25 jaar per 1 juli 2018 al twee jaar geleden ingeroepen en is nu met HbR in onderhandeling over de voorwaarden. Welke dat precies zijn wil de havenbeheerder niet zeggen.

Duidelijk is wel dat de huurprijs onderwerp is van gesprek. Zoals bekend heeft het Havenbedrijf sinds de verzelfstandiging in 2004 de teugels bij de verlenging van huurcontracten flink aangehaald, wat in veel gevallen tot stevige huurverhogingen heeft geleid. In het EMO-contract, dat indertijd overigens door de gemeente is gesloten, zijn afspraken over een bemiddelingsprocedure gemaakt, mochten partijen niet tot een akkoord komen. Zo lang de onderhandelingen lopen, blijft het huidige contract van kracht.

Het Rotterdams Klimaat Initiatief (RKI), dat wethouder Adriaan Visser (D66) vorige week een petitie tegen contractverlenging aanbood, is woedend. Zegsman Chris Roorda noemt het ‘schandalig’ als zou blijken dat het contract al in kannen en kruiken is. Hij stelt dat er een eind moet komen aan de rol van Rotterdam als grootste ‘ kolendealer’ van Europa en zegt dat stoppen met goedkope doorvoer kan helpen om de kolen uit de markt te prijzen.

Vorig jaar werd in Rotterdam 25,7 miljoen ton steenkool overgeslagen, 9,5% minder dan de 28,4 miljoen ton van 2016. De daling vloeit voort uit de sluiting van zes kolencentrales in Duitsland en twee in Rotterdam. Havenbedrijf Amsterdam liet begin vorig jaar bij monde van directeur Koen Overtoom weten de overslag van kolen uiterlijk in 2030 te willen beëindigen.

In Antwerpen wordt nauwelijks nog steenkool overgeslagen als gevolg van de sluiting van de Belgische kolencentrales en de staalfabrieken in Wallonië. In Vlissingen, Terneuzen en Gent, die sinds begin dit jaar onder de paraplu van North Sea Port opereren, worden nog wel grote hoeveelheden steenkool overgeslagen, onder meer ten behoeve van staalfabriek ArcelorMittal in Gent. De drie havens behandelden vorig jaar gezamenlijk ruim 31 miljoen ton droog massagoed, waarvan een fors deel kolen.

De rol van Rotterdam als kolenhaven is eind vorig jaar extra onder druk komen te staan toen de gemeenteraad het college van B en W in een motie opriep om ‘met het Havenbedrijf een strategie te maken voor het afbouwen van de kolenoverslag in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs’. Het RKI stelt dat het college die motie aan de laars lapt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement