Dat blijkt uit het recentelijk bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarverslag over 2017 van Handelsveem Beheer. Daaruit blijkt verder dat de bedrijven in Nederland vorig jaar slechts iets meer dan een vijfde realiseerden van de totale concernomzet van 1,05 miljard euro, die het havenconglomeraat vorig jaar boekte. Dat was drie miljoen minder dan in 2016. Het leeuwendeel, 623 miljoen, wordt elders in Europa verdiend en precies een vijfde (201 miljoen) buiten Europa.

De bekendste bedrijven in Nederland zijn Steinweg-Handelsveem zelf, Rotterdam Shortsea Terminals en Uniport Multiterminals. De groep geeft geen verklaring voor de forse omzetdaling. Elders in Europa is de groep onder de naam C. Steinweg onder meer actief in Antwerpen, Hamburg, Göteborg, Genua en Barcelona. Buiten Europa gaat het onder meer om Singapore, Seoul, Shanghai, Baltimore, Montevideo, Dubai en Sohar.

Eigenaren

De nettowinst van de groep als geheel steeg met ruim drie miljoen tot 44,7 miljoen euro. Daarvan is 30,8 miljoen toe te schrijven aan de eigenaren van het bedrijf, die 6,7 miljoen dividend ontvangen, en 13,9 miljoen aan minderheidsaandeelhouders. Wie de eigenaren van de groep zijn, is altijd een zorgvuldig bewaard geheim geweest, maar het jaarverslag licht een forse tip van de sluier op: de Personeelsstichting C. Steinweg-Handelsveem BV heeft 39,2% van de aandelen in handen.

Daaruit blijkt verder dat er slechts 813 aandelen in omloop zijn. Met een totale boekwaarde van de groep van 1,3 miljard euro vertegenwoordigen die een waarde van 1,6 miljoen euro per stuk. Over het boekjaar 2017 werd per aandeel 8.200 euro dividend uitgekeerd. De groep staat van oudsher bekend als extreem gesloten en heeft de wettelijke verplichting om jaarcijfers te deponeren jarenlang genegeerd; de daarop volgende boetes nam het bedrijf voor lief. Uit de gegevens van het Handelsregister blijkt dat het bedrijf in elk geval al sinds 2011 wel aan de deponeringsplicht voldoet.

Meeste geld

De editie van vorig jaar laat zien dat ladingbehandeling en vrachtinkomsten het meeste geld in het laatje brengen, namelijk 707 miljoen van de concernomzet van 1,05 miljard tegen 665 miljoen in 2016. De verhuur van magazijnruimte volgt met 174 (vorig jaar 190) miljoen op grote afstand. De stuwadoorsomzet bedroeg 145 (141) miljoen en handelsactiviteiten brachten 25 miljoen binnen. Daarin deed zich een opmerkelijke verschuiving voor: in 2016 was de handelsomzet met 85 miljoen nog ruim drie keer zo hoog.

Dat grote verschil hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de groep door de toepassing van nieuwe boekhoudregels (IFRS 15) zijn jaarverslag over 2016 heeft moeten aanpassen. Hoewel het winstcijfer onder aan de streep gelijk bleef, leidde die ingreep tot een sterke verlaging van de handelsomzet en de totale omzet. Oorspronkelijk stond er namelijk een omzet van ruim 1,4 miljard in het jaarverslag van 2016, waarvan maar liefst 381 miljoen aan handelsomzet. Een belangrijk deel van die omzet is nu netto in plaats van bruto verantwoord. Zodoendebleef er na correctie 85 miljoen euro over en in 2017 nog maar 25 miljoen.