Havenbedrijf Rotterdam deelt in de Maashaven de ligplaatsen voor de binnenvaart opnieuw in, zodat een duurzame plek ontstaat waar alle binnenvaartschepen bij elkaar kunnen liggen. Het gaat om ongeveer 85 ligplaatsen van zeer diverse grootte.

Onder invloed van eb en vloed komt hier ook meer ruimte voor natuur en waterdieren. Het is de bedoeling dat aan het uiteinde van de haven een ‘getijdenpark’ komt. Daarvoor zijn echter nog geen definitieve plannen ontwikkeld en de financiering is nog niet rond. De verwachting is dat het park er op zijn vroegst over twee jaar ligt.

Het zand is afkomstig uit de Nieuwe Waterweg en wordt aangevoerd met de ‘IJsseldelta’, ‘Rijndelta’ en ‘Hein’. Die wordt momenteel verdiept om de Botlek bereikbaar te houden voor de nieuwste generatie (Neo-panamax) bulkschepen.