Ook moeten schepen overal in de haven kunnen aansluiten op walstroom en moeten afvalstromen in de haven verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen en duurzame energie. Daarnaast moeten goederen die in de haven aankomen of daar geproduceerd worden, hoofdzakelijk via het spoor en de binnenvaart verder worden verspreid.

Meer concreet willen ze de logistieke bedrijven verplichten om, op straf van boete, minstens driekwart van hun magazijndaken met zonnepanelen te bedekken. De totale dakoppervlakte van magazijnen in de haven van Antwerpen bedraagt nu ongeveer 610 hectare, het grootste volume in heel West-Europa. De boete zou een soort leegstandtaks zijn voor daken van meer dan 250 vierkante meter zonder zonnepanelen.

Belasting

Op de Opel-site langs het Churchilldok moeten zich bedrijven in de circulaire economie vestigen. Een aanpassing van de stedelijke belasting op drijfkracht moet havenwerktuigen op diesel uitfaseren. In de concessievoorwaarden voor terminaluitbaters wil de sp.a eisen voor modal split opnemen. Voor het klimaatneutraal maken van de scheepvaart en de chemiesector wil ze gebruikmaken van groene methanol, biogas en groen waterstofgas, in de eerste plaats afkomstig uit eigen afvalstromen.

De CO2-uitstoot van die chemie zou via pijpleidingen of schepen worden afgevoerd naar leeggepompte aardgasvelden voor de Nederlandse kust. ‘Daarbij kunnen we aansluiten op de plannen van de Nederlandse regering die samen met de haven van Rotterdam wil investeren in het opslaan van CO2 onder de zeebodem. Via de honderd kilometer lange Rotterdam Antwerpen Pijpleiding (RAPL) wordt jaarlijks dertig miljoen ton ruwe aardolie van Rotterdam naar de Antwerpse raffinaderijen gepompt. Waarom zouden we de CO2-uitstoot van de Antwerpse industrie over die afstand niet kunnen terugsturen’, stelt gemeenteraadslid Kathleen Van Brempt.

Oppositie

Momenteel verlaat 37% van de containers Antwerpen op een binnenschip. Om dit aandeel op te krikken tot 45% wil de sp.a bij elke verdere havenuitbreiding voorzien in kaaimuren waar uitsluitend binnenvaartschepen mogen aanmeren. De Antwerpse socialisten zitten in de oppositie. De meeste prognoses voorspellen hen geen gunstige uitslag bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Van 1933 tot 2012 leverden ze, op de oorlogsjaren na, onafgebroken de burgemeester, maar lieten ze de bevoegdheid over de haven altijd over aan een coalitiepartner.