Hiermee bevindt de haven zich niet alleen terug op het niveau van vóór de crisis van 2008, het is ook het beste eerste semester van de voorbije kwarteeuw. De eigen trafiek (goederen gelost en geladen in Brussel) ging zelfs met 16,4% vooruit. Dit segment was daarmee goed voor ruim tweederde van het totaal (zie figuur onder).

De containeractiviteit nam lichtjes af, met 2%. Dat kwam vooral doordat de eerste zes maanden van 2017 voor dit segment uitzonderlijk goed waren. Het gepallettiseerd transport nam met 4% toe: van januari tot en met juni werden er 6.144 pallets gelost. Wat de goederencategorieën betreft, blijven bouwmaterialen (58,9%) en olieproducten (23,7%) aan de top staan.

Export

Binnen de eigen trafiek is de uitvoer goed voor 95% van de groei. Het leeuwendeel van de exportstijging is te danken aan de afvoer van werfgrond, die voor bouwplaatsen nabij de haven steeds vaker plaatsvindt over het water. De haven biedt hiervoor economisch voordelige oplossingen aan werfmanagers, waardoor het wegverkeer in Brussel wordt ontlast.

Het verbeterde evenwicht tussen de inkomende (74%) en uitgaande stromen (26%) heeft een positieve invloed op de globale kostprijs van het waterwegtransport, aangezien het aantal schepen dat onbeladen uit Brussel vertrekt, afneemt wanneer de export toeneemt.