Rotterdam: voor het eerst meer dan 100.000 directe havenbanen

werkgelegenheid

De havengerelateerde werkgelegenheid in de regio Rotterdam-Rijnmond is vorig jaar met bijna 3.000 werkenden toegenomen tot 101.400 werkzame personen.

Foto: NT

Dat is een van de bevindingen van de Havenmonitor, die onderzoekers van de Erasmus Universiteit jaarlijks opstellen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is voor het eerst dat het aantal werkenden in de regio dat direct aan de haven toe te schrijven valt, boven de 100.000 ligt.

Magneet

Havenbedrijf Rotterdam stelt op basis van het onderzoek dat het Rotterdamse havengebied ‘een magneet’ is voor werkgelegenheid en economische groei in Nederland. Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf zegt ervan overtuigd te zijn ‘dat de economische betekenis van de Rotterdamse haven voor de BV Nederland in werkelijkheid nog groter is’ dan de Havenmonitor laat zien.

Om dat te onderbouwen laat de havenbeheerder een aanvullende studie uitvoeren naar de zogenoemde ‘voorwaartse indirecte effecten’ van de Rotterdamse haven op basis van CBS-gegevens over internationale handel. Daarin zitten ook economische activiteiten die te danken zijn aan de aanwezigheid van de Rotterdamse haven, zoals wederuitvoer via logistiek en distributie.

Wegvervoer

De Erasmus-onderzoekers zijn overigens wat voorzichtiger in hun oordeel over de banengroei en zeggen dat de werkgelegenheid in Rotterdam Rijnmond ‘behoorlijk is toegenomen’. Volgens hen slaat die groei vooral neer in het wegvervoer, omdat de stijgende overslag leidt tot meer vraag naar achterlandvervoer.

Opmerkelijk is dat vooral het aantal banen vooral in Rotterdam zelf is gegroeid. In de buurgemeenten, waaronder Vlaardingen en Schiedam, is dat duidelijk minder. In de Havenmonitor worden die overigens als afzonderlijke havens worden aangemerkt.

Alle havens samen

Alle Nederlandse zeehavens samen waren vorig jaar goed voor ruim 184.000 werkende personen, ofwel 2% van de totale Nederlandse beroepsbevolking. Dat aandeel is in vergelijking met 2016 gelijk gebleven. Ook op de langere termijn is het vrijwel stabiel. In 2002, toen de eerste Havenmonitor werd samengesteld, was het 1,9%.

Wordt ook de indirecte werkgelegenheid meegerekend, dan komt het aandeel van de havensector in de totale Nederlandse werkgelegenheid op 3,8%, ofwel nagenoeg 350.000 werkenden. Ook dat aandeel is redelijk stabiel. In 2002 verdiende 3,5% van de toen 8,4 miljoen werkenden zijn brood direct of indirect dankzij de zeehavens. In die indirecte werkgelegenheid zitten nu alleen nog de ‘achterwaartse’ effecten, die voortvloeien uit de inkoop door bedrijven vanuit de haven elders in de Nederlandse economie.

Vier gebieden

De onderzoekers verdelen de havensector in vier gebieden: de noordelijke zeehavens (Delfzijl, Eemshaven, Harlingen, Den Helder), Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen/IJmuiden, Zaanstad), Rijn- en Maasmond (Dordrecht, Moerdijk, Scheveningen, Drechtsteden, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, overig Rijnmond) en Scheldebekken (Vlissingen, Borsele, Terneuzen). Onder Drechtsteden en overig Rijnmond valt een hele rits kleine haventjes als Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Capelle aan den IJssel en Lansingerland.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Rotterdam: voor het eerst meer dan 100.000 directe havenbanen | NT

Rotterdam: voor het eerst meer dan 100.000 directe havenbanen

werkgelegenheid

De havengerelateerde werkgelegenheid in de regio Rotterdam-Rijnmond is vorig jaar met bijna 3.000 werkenden toegenomen tot 101.400 werkzame personen.

Foto: NT

Dat is een van de bevindingen van de Havenmonitor, die onderzoekers van de Erasmus Universiteit jaarlijks opstellen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is voor het eerst dat het aantal werkenden in de regio dat direct aan de haven toe te schrijven valt, boven de 100.000 ligt.

Magneet

Havenbedrijf Rotterdam stelt op basis van het onderzoek dat het Rotterdamse havengebied ‘een magneet’ is voor werkgelegenheid en economische groei in Nederland. Topman Allard Castelein van het Havenbedrijf zegt ervan overtuigd te zijn ‘dat de economische betekenis van de Rotterdamse haven voor de BV Nederland in werkelijkheid nog groter is’ dan de Havenmonitor laat zien.

Om dat te onderbouwen laat de havenbeheerder een aanvullende studie uitvoeren naar de zogenoemde ‘voorwaartse indirecte effecten’ van de Rotterdamse haven op basis van CBS-gegevens over internationale handel. Daarin zitten ook economische activiteiten die te danken zijn aan de aanwezigheid van de Rotterdamse haven, zoals wederuitvoer via logistiek en distributie.

Wegvervoer

De Erasmus-onderzoekers zijn overigens wat voorzichtiger in hun oordeel over de banengroei en zeggen dat de werkgelegenheid in Rotterdam Rijnmond ‘behoorlijk is toegenomen’. Volgens hen slaat die groei vooral neer in het wegvervoer, omdat de stijgende overslag leidt tot meer vraag naar achterlandvervoer.

Opmerkelijk is dat vooral het aantal banen vooral in Rotterdam zelf is gegroeid. In de buurgemeenten, waaronder Vlaardingen en Schiedam, is dat duidelijk minder. In de Havenmonitor worden die overigens als afzonderlijke havens worden aangemerkt.

Alle havens samen

Alle Nederlandse zeehavens samen waren vorig jaar goed voor ruim 184.000 werkende personen, ofwel 2% van de totale Nederlandse beroepsbevolking. Dat aandeel is in vergelijking met 2016 gelijk gebleven. Ook op de langere termijn is het vrijwel stabiel. In 2002, toen de eerste Havenmonitor werd samengesteld, was het 1,9%.

Wordt ook de indirecte werkgelegenheid meegerekend, dan komt het aandeel van de havensector in de totale Nederlandse werkgelegenheid op 3,8%, ofwel nagenoeg 350.000 werkenden. Ook dat aandeel is redelijk stabiel. In 2002 verdiende 3,5% van de toen 8,4 miljoen werkenden zijn brood direct of indirect dankzij de zeehavens. In die indirecte werkgelegenheid zitten nu alleen nog de ‘achterwaartse’ effecten, die voortvloeien uit de inkoop door bedrijven vanuit de haven elders in de Nederlandse economie.

Vier gebieden

De onderzoekers verdelen de havensector in vier gebieden: de noordelijke zeehavens (Delfzijl, Eemshaven, Harlingen, Den Helder), Noordzeekanaalgebied (Amsterdam, Beverwijk, Velsen/IJmuiden, Zaanstad), Rijn- en Maasmond (Dordrecht, Moerdijk, Scheveningen, Drechtsteden, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, overig Rijnmond) en Scheldebekken (Vlissingen, Borsele, Terneuzen). Onder Drechtsteden en overig Rijnmond valt een hele rits kleine haventjes als Sliedrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Capelle aan den IJssel en Lansingerland.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement