Vlaanderen geeft vergroting capaciteit Zeebrugge een zetje

uitbreiding haven

Om te voldoen aan de vraag naar bijkomende capaciteit in de haven van Zeebrugge wordt een extra kaaimuur opgetrokken met een lengte van 915 meter. De Vlaamse regering heeft dit project en begeleidende werken uitgeroepen tot een project van groot belang.

De begeleidende werken zijn de verbreding en de verdieping van het Boudewijnkanaal. Dat dateert uit het begin van de twintigste eeuw en verbindt Zeebrugge met Brugge en het achterland. Daarnaast wordt in de haven een tijdelijk bouwdok gegraven.

Een ‘project van groot openbaar belang’ is geen eretitel. Het gebied waar de werken plaatsvinden, is deels een vogelrichtlijngebied en deels een habitatrichtlijngebied. Een van de voorwaarden om in zulke gebieden toch een bouwvergunning te verkrijgen, is dat het om een dergelijk project gaat.

Vlaanderen geeft vergroting capaciteit Zeebrugge een zetje | NT

Vlaanderen geeft vergroting capaciteit Zeebrugge een zetje

uitbreiding haven

Om te voldoen aan de vraag naar bijkomende capaciteit in de haven van Zeebrugge wordt een extra kaaimuur opgetrokken met een lengte van 915 meter. De Vlaamse regering heeft dit project en begeleidende werken uitgeroepen tot een project van groot belang.

De begeleidende werken zijn de verbreding en de verdieping van het Boudewijnkanaal. Dat dateert uit het begin van de twintigste eeuw en verbindt Zeebrugge met Brugge en het achterland. Daarnaast wordt in de haven een tijdelijk bouwdok gegraven.

Een ‘project van groot openbaar belang’ is geen eretitel. Het gebied waar de werken plaatsvinden, is deels een vogelrichtlijngebied en deels een habitatrichtlijngebied. Een van de voorwaarden om in zulke gebieden toch een bouwvergunning te verkrijgen, is dat het om een dergelijk project gaat.