Daarover wordt inmiddels volop overlegd onder leiding van Havenbedrijf Rotterdam, aldus De Jong. Hij is namens expediteursvereniging FENEX, waarvan hij bestuurslid is, voorzitter van één van de drie werkgroepen van dat congestieoverleg.

Die gaat over handshake agreements: de afspraken tussen partijen in de keten. De Jong is op 12 december een van de deelnemers aan het Havendebat Rotterdam, waar uitgebreid wordt gesproken over hoe de logistiek van haven en achterland verder verbeterd kan worden.

Pijnpunten

‘Eerst hebben we ervoor gezorgd dat we allemaal dezelfde taal spreken en identieke definities gebruiken. Nu gaan we data delen en meten waar de echte oorzaken en pijnpunten zitten: in het achterland, op de terminal of in het bargevervoer? Zonder met vingers naar elkaar te wijzen.’

“We moeten het probleem met z’n allen oplossen. Nu wijst iedereen een andere schakel in de keten aan. Als we op basis van data de feiten boven water hebben, weten we straks precies waar het probleem zit en kunnen we ook gericht aan de oplossing werken. In het eerste kwartaal van 2019 hebben we het dashboard daarvoor klaar.’

Ventiel

‘Als je kijkt naar de totale capaciteit en het totale aanbod, dan past het precies. Alleen komen de containers met pieken en dalen binnen. Dáár zit het probleem.’

De Jong vervolgt: ‘Een oplossing zou kunnen zijn dat je het ventiel leeg laat lopen op de terminals en een deel van de lading meteen doorzet naar elders in de haven of in het achterland. Daar kijkt het Havenbedrijf momenteel naar. Tegelijkertijd moeten we kijken of we de pieken en dalen kunnen afschaven, zodat het aanbod qua tijd beter verdeeld wordt.’

Juliën de Jong licht zijn visie verder toe tijdens Havendebat Rotterdam. Dit vindt plaats op woensdag 12 december in Rotterdam (LantarenVenster). Kijk voor meer informatie op events.nieuwsbladtransport.nl/havendebat-rotterdam-2018/ of registreer meteen via events.nieuwsbladtransport.nl/havendebat-rotterdam-2018/registratie/