Te midden van stapels containers en grote opslagloodsen heeft het interieur van het kantoor op het terrein van SCA een groene uitstraling. Eén wand van de directiekamer wordt geheel in beslag genomen door een foto van het product waar het bij de ‘Zweedse terminal’ om draait. De afbeelding van de naaldbomen onderstreept de status van SCA als grootste particuliere eigenaar van bossen in Europa.

SCA is producent van papier in al zijn verschijningsvormen, van pulp voor tissues tot de rollen waarop kranten en tijdschriften worden gedrukt. Omdat andere industrie in Noord- en Midden-Zweden schaars is, zag het concern zich al snel genoodzaakt om de logistiek in eigen hand te nemen. In 1967, vorig jaar precies vijftig jaar geleden, leidde dat tot de vestiging van een eigen terminal in Rotterdam, om zo de connectie met deepsea-bestemmingen voor de export en snelle distributie naar klanten in het Europese achterland te garanderen.

Bestaansrecht

Nog steeds is dat in de kern het bestaansrecht van de Rotterdam Terminal van SCA Logistics, vertelt managing director Roelf Buist. Eigen lading heeft nog altijd het grootste aandeel in de overslag, maar die voor derden is in de loop der jaren gegroeid tot net iets minder dan de helft. ‘Ruwweg zitten de schepen van Zweden naar hier vol met eigen producten, en terug met lading van en voor anderen.’

Behalve over eigen terminals beschikt SCA ook over eigen schepen (eigendom en gecharterd). Met ro/ro-schepen, breakbulk-schepen en containerfeeders onderhoudt het bedrijf verbindingen met Zweedse bestemmingen.

Voorts is er een samenwerking met Samskip-dochter Nor Lines in een wekelijkse dienst op de Noorse kust (tot aan de noordelijkste haven Hammerfest). Aldus profileert de Rotterdamse terminal zich als ‘Scandinavische hub’ voor verkeer van en naar Noordwest-Europa.

Daarnaast heeft de terminal een sterke positie ontwikkeld in de op-, overslag en distributie voor Amerikaanse producenten van forest products. Een belangrijke verbinding met de Zuidoostkust van de VS is de G2 Ocean Atlantic Service.

Containerisatie

Om de hubfunctie waar te maken was het van belang om de groeimogelijkheden voor langere termijn veilig te stellen. Sinds Interforest, zoals de terminal destijds heette, in 1994 besloot in het containervervoer te stappen en dat ook derden aan te bieden, is het aandeel daarvan fors toegenomen, zegt Buist.

Ook in het segment forest products schrijdt de contanerisatie voort. ‘Breakbulk zal altijd blijven, maar er gaat steeds meer in containers. De supply chain voor forest products wordt steeds efficiënter, er is steeds meer samenwerking met andere partijen in de keten. De ontwikkeling van het shortseanetwerk in Europa stelt ons in staat om in toenemende mate containers direct aan ontvangers te leveren. Anders dan bij andere overslagterminals is expeditie een groot deel van ons werk. Klanten herbezinnen zich op kerntaken en laten logistieke functies over, met name in planning en voorraadbeheer. Traditionele op- en overslag en forwarding-activiteiten zijn ongeveer fifty-fifty in onze omzet.’

Dat neemt niet weg dat extra fysieke ruimte wenselijk is om de groeiende stroom containers op te vangen. Het vertrek van de ECT Home bood de mogelijkheid om een stuk van het aangrenzende terrein over te nemen, bestaande uit tweehonderd meter kade (één extra ligplaats) en drie hectare stackruimte. Het was geen grote operatie: ‘Feitelijk hebben we alleen het hek een stuk opgeschoven. We hebben wel moeten investeren. Het terrein was op. ECT had daar natuurlijk niets meer aan gedaan de laatste jaren. De hele terreinverharding is vernieuwd.’

Huur tot 2049

Het was ook een moment om in de relatie met het Havenbedrijf de puntjes op de i te zetten. ‘We hebben van de gelegenheid gebruikgemaakt om het huurcontract te verlengen. Het oude liep nog maar twee of drie jaar, maar nu hebben we de oude afspraken omgezet naar nieuwe afspraken die tot 2049 zijn vastgelegd. Dat betekent dat we voor langere tijd gecommitteerd zijn aan deze terminal.’

Dat is de belangrijkste winst van de uitbreiding, zegt Buist. Urgent was die niet, wel noodzakelijk voor de lange termijn. ‘Als bedrijf wil je altijd mogelijkheden hebben om te groeien. Dat vooruitzicht ontbrak ons een beetje. In logistiek is schaal nu eenmaal steeds belangrijker, daar kunnen we nu stappen zetten.’

Verwacht SCA die groei in eigen lading, of juist voor derden? Buist: ‘Het is een combinatie. We voorzien een groei in de eigen producten, met name pulp. SCA heeft dit jaar bijna 1 miljard euro geïnvesteerd in een nieuwe fabriek in Zweden. Daarvan is een groot deel voor de afzetmarkt in Europa, plus een deel voor de export naar China, die via Rotterdam loopt. Want dat is de meest efficiënte route: in breakbulk naar Rotterdam en vervolgens in containers naar China. Daar neemt de welvaart toe, en daarmee de verkoop van toiletpapier, papieren zakdoekjes, en dergelijke, waarvan cellulose de grondstof is.’

Rotterdam Shortsea Terminal

Maar ook het containervervoer voor derden zit in de lift. Troef daarbij is de ligging van SCA aan dezelfde haven als Rotterdam Shortsea Terminal (RST) en de nabijheid van het Rail Service Center (RSC). De partijen zijn verbonden door een interne baan, waarvan de realisatie heel wat minder voeten in aarde heeft gehad dan die op de Maasvlakte.

‘Voorheen had ECT de infrastructuur onder beheer, waarbij wij een soort recht van overpad hadden. In de herverkaveling is de transportroute in een coöperatie geplaatst van de grote gebruikers van de City-terminals. Daardoor zijn wij goed verbonden met RST, RSC en de empty depots.’

Met de toenemende druk op de vervoerscapaciteit op de weg is de uitgangspositie goed, stelt Buist. ‘De verhalen over het tekort aan truckers zetten iedereen aan het denken. Iedereen is op zoek naar voldoende opties om de distributie te garanderen. Shortsea en rail zijn goede oplossingen en samen met onze buren zijn wij daarin uitstekend gepositioneerd.’