Het zal naar verwachting jaarlijks zo’n vijf miljoen kuub materiaal wegbaggeren en afvoeren. Het schip vervangt de zestig jaar oude ‘Rijndelta’, die inmiddels in ‘s-Gravendeel op de slopershamer ligt te wachten.

Contract

Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp heeft een vijfjarig contract met het Havenbedrijf voor het op diepte houden van de havenbekkens. Daar komt jaarlijk zo’n tien miljoen ton bagger uit. Het bedrijf gebruikt daarvoor ook de ‘Hein’, die onlangs een zogenoemde ‘midlife conversie’ heeft ondergaan. Van der Kamp wist de tender voor het baggercontract binnen te halen door de beste combinatie van prijs en milieuprestaties.

De segmenten van het casco werden onder regie van het Zwolse familiebedrijf gebouwd door het Friese Barkmeijer, dat eind vorig jaar overigens failliet ging. Een andere Friese werf, Koninklijke Niestern Sander in Delfzijl, laste de secties vervolgens aan elkaar en tenslotte nam Van der Kamp zelf in Harlingen de afbouw voor zijn rekening. Directeur Arie Faasse schat dat de rederij zo’n 60% van het project ter waarde van ongeveer vijftig miljoen euro voor eigen rekening heeft genomen.

Vermogen

De ‘Ecodelta’ kan zesduizend kubieke meter bagger opzuigen en afvoeren en heeft een totaal vermogen van 8.800 Kilowatt. De LNG-tank aan boord heeft een inhoud van 325 kuub, ruim voldoende voor week ongestoord baggeren.

Jaarlijks wordt zo’n twintig miljoen specie gebaggerd in het aanloopgebied van de Rotterdamse haven en in het havengebied zelf. Ongeveer de helft komt uit het gebied waarvoor Rijkswaterstaat verantwoordelijk is, waaronder ‘de rivier’, de andere helft uit het beheersgebied van Havenbedrijf Rotterdam.