In 2017 werden 4550 van deze zogenoemde transmigranten in de kraag gevat en het jaar ervoor waren het er 6702. Decaluwé wil dat de federale regering met spoed maatregelen neemt tegen de illegalen. Hij vraagt extra middelen en wil dat de gesprekken met de Britse politiek opnieuw worden opgestart om samen te proberen het probleem in te dammen.