In het voorbije jaar werden 7,3 miljoen ton goederen vervoerd via de waterweg. Daarmee nam de overslag met 7,7% toe ten opzichte van het jaar ervoor (+375.000 ton) De transitcargo nam lichtjes af (-15.000 ton). Dat resulteert in een stijging van de totale trafiek met 5,2%.

Bouwmaterialen blijven veruit de zwaarstwegende sector in de Brusselse haventrafieken, met iets meer dan 60% van de handel, gevolgd door olieproducten (23%). De containers behouden hun derde plaats. Met 36.965 teu (+19%) overtreft de behandeling van containers zelfs sterk het volume van 2017, dat ook al een recordjaar was.

Modal shift

De export is in Brussel kleiner dan de import, maar toch zag 2018 een mooie stijging van dit aandeel (+31%, +328.000 ton). Deze toename is vooral te wijten aan de acties van de haven en overheden om de modal shift van uitgegraven werfgrond langs de waterweg te stimuleren, zodat transport niet over de weg maar over het water verloopt.

Nederland blijft veruit de belangrijkste handelspartner van de haven van Brussel, met 6% van de cargo over het water. Tweede en derde zijn België zelf en Duitsland.

25-jarig bestaan

De haven van Brussel als afzonderlijke instelling ontstond 25 jaar geleden. In het kader van de federalisering kreeg het Brusselse deel van de kanalen-as Antwerpen-Charleroi toen een eigen statuut. Vandaag beheert het Brusselse havenbedrijf veertien kilometer waterweg en zes kilometer nuttige kaden. Op het havendomein zijn bijna tweehonderd bedrijven gevestigd.