Containers helpen Rotterdam aan nieuw overslagrecord

aanjager

De Rotterdamse haven heeft vorig jaar 469 miljoen ton lading in en uit zeeschepen overgeslagen. Dat is een fractie meer dan de 467,4 miljoen ton van 2017 en een nieuw record. Dat heeft Havenbedrijf Rotterdam donderdagochtend bekendgemaakt.

De containeroverslag was de aanjager van de groei met een toename van 4,5% in tonnen tot 149,1 miljoen ton. In twintigvoets eenheden (teu) was er een stijging van 5,7% tot 14,5 miljoen teu. De aan- en afvoer van droog massagoed, waaronder ijzererts, kolen en agribulk, daalde met ruim 3% tot 77,6 miljoen ton. Van nat massagoed werd bijna 212 miljoen ton verwerkt, ruim 1% minder dan in 2017.

2019

Het Havenbedrijf verwacht dat de overslag ook dit jaar licht zal toenemen, maar denkt dat de groei in de containersector zal afvlakken. De havenbeheerder verwacht dat het investeringsniveau de komende jaren op een hoog niveau ligt. Dit dankzij de ‘én-én strategie’ om bestaande activiteiten te versterken en nieuwe, op het gebied van energietransitie en digitalisering, op te starten.

Dat lijkt tot uiting te komen in de ontwikkeling van twee relatief nieuwe ladingstromen: vloeibaar aardgas (LNG) en biomassa. Na de spectaculaire groei in 2017 nam de aan- en afvoer van LNG vorig jaar met een factor 2,6 toe tot 5,2 miljoen ton. Dat weerspiegelt enerzijds het toenemend gebruik van aardgas als transportbrandstof, anderzijds de groeiende Russische LNG-export vanaf het Siberische schiereiland Yamal via Rotterdam naar de wereldmarkt. De overslag van biomassa groeide met ruim 30%.

Verplichtingen

De havenbeheerder ging vorig jaar voor 408 miljoen euro aan investeringsverplichtingen aan, bijna twee keer zoveel als in 2017 en het hoogste bedrag sinds de aanleg van Maasvlakte 2. In dat bedrag zitten onder meer de Container Exchange Route, die begin 2021 klaar moet zijn, het Prinses Amaliaviaduct op de Maasvlakte en het verleggen van de Havenspoorlijn via het Theemswegtracé. Ook de 75 miljoen euro voor een belang van 30% in de Braziliaanse haven Pecém zit erin.

De havenbeheerder wijst erop dat het Rotterdamse aandeel in de containeroverslag in de Hamburg-Le Havre range is gegroeid. Dat is vooral te danken aan het afglijden van Hamburg als containerhaven. Die heeft een belangrijk deel van zijn traditionele rol als doorvoerhaven naar Oost-Europa zien wegvallen en kampt bovendien met de diepgangbeperkingen van de Elbe.

Antwerpen

Antwerpen is de laatste jaren echter sneller gegroeid als containerhaven. Ook het afgelopen jaar groeide de Belgische haven iets sterker, al is het verschil met Rotterdam minimaal. In tonnen groeide de overslag van de Schelde-haven met 5,8% tot 130 miljoen ton en in teu’s met 5,5% tot elf miljoen teu. De Antwerpenaren zijn ervan overtuigd dat de containersector de komende jaren sterk zal blijven groeien en zetten alles op alles om zo snel mogelijk een nieuwe containerhaven, het Saeftinghedok, aan te leggen.

Drijvende kracht achter de stijging in 2018 was volgens de havenbeheerder de toename van doorvoer- en volle import-containers. De containerexport groeide minder snel, onder andere door Chinese importbeperkingen op afvalstromen als oud papier en plastic. De shortsea-sector had last van de achterblijvende Britse en Russische economie.

Ruwe olie

De overslag van ruwe olie daalde met vier miljoen ton, maar bleef daarmee voor het vierde jaar op rij boven de grens van honderd miljoen ton. De overslag van minerale olieproducten daalde met bijna 2%, vooral als gevolg van de verminderde aan- en afvoer van stookolie. Het overige vloeibare massagoed daalde met iets minder dan een procent tot 28,6 miljoen ton.

De kolenoverslag, die de afgelopen jaren fors terugliep, nam vorig jaar weer toe, met 2,3% tot 26,4 miljoen ton. De havenbeheerder schrijft dat toe aan de ‘ingezette consolidatiestrategie’. De overslag van energiekolen voor elektriciteitscentrales lag op hetzelfde niveau als vorig jaar. De overslag van cokeskolen voor staalproductie steeg door aantrekken van ladingpakketten voor Duitsland. De overslag van ijzererts daalde juist, met 3,6% tot dertig miljoen ton.

De aan- en afvoer van ro/ro-lading liet ondanks de achterblijvende Britse economie een plusje van 1% zien en kwam uit op 24 miljoen ton. De overslag van overig stukgoed daalde licht tot 6,4 miljoen ton.

Omzet

De omzet van het Havenbedrijf kwam vorig jaar uit op 707 miljoen, vijf miljoen minder dan in het voorgaande jaar. Zowel de inkomsten uit de verhuur van terreinen als uit de havengelden, de twee grote inkomstenbronnen van de havenbeheerder, vielen lager uit dan in 2017. Dat laatste kwam doordat meer kortingen werden verstrekt, bijvoorbeeld voor dubbele aanlopen door containerschepen.

Onder de streep resteert een netto-resultaat voor belasting van 254 miljoen euro, bijna vier miljoen meer dan in 2017. Die stijging is vooral te danken aan lagere rentelasten. Daarvan wordt 68,3 miljoen euro aan de gemeente Rotterdam en 28,2 miljoen euro aan de Staat als dividend overgemaakt.

Containers helpen Rotterdam aan nieuw overslagrecord | NT

Containers helpen Rotterdam aan nieuw overslagrecord

aanjager

De Rotterdamse haven heeft vorig jaar 469 miljoen ton lading in en uit zeeschepen overgeslagen. Dat is een fractie meer dan de 467,4 miljoen ton van 2017 en een nieuw record. Dat heeft Havenbedrijf Rotterdam donderdagochtend bekendgemaakt.

De containeroverslag was de aanjager van de groei met een toename van 4,5% in tonnen tot 149,1 miljoen ton. In twintigvoets eenheden (teu) was er een stijging van 5,7% tot 14,5 miljoen teu. De aan- en afvoer van droog massagoed, waaronder ijzererts, kolen en agribulk, daalde met ruim 3% tot 77,6 miljoen ton. Van nat massagoed werd bijna 212 miljoen ton verwerkt, ruim 1% minder dan in 2017.

2019

Het Havenbedrijf verwacht dat de overslag ook dit jaar licht zal toenemen, maar denkt dat de groei in de containersector zal afvlakken. De havenbeheerder verwacht dat het investeringsniveau de komende jaren op een hoog niveau ligt. Dit dankzij de ‘én-én strategie’ om bestaande activiteiten te versterken en nieuwe, op het gebied van energietransitie en digitalisering, op te starten.

Dat lijkt tot uiting te komen in de ontwikkeling van twee relatief nieuwe ladingstromen: vloeibaar aardgas (LNG) en biomassa. Na de spectaculaire groei in 2017 nam de aan- en afvoer van LNG vorig jaar met een factor 2,6 toe tot 5,2 miljoen ton. Dat weerspiegelt enerzijds het toenemend gebruik van aardgas als transportbrandstof, anderzijds de groeiende Russische LNG-export vanaf het Siberische schiereiland Yamal via Rotterdam naar de wereldmarkt. De overslag van biomassa groeide met ruim 30%.

Verplichtingen

De havenbeheerder ging vorig jaar voor 408 miljoen euro aan investeringsverplichtingen aan, bijna twee keer zoveel als in 2017 en het hoogste bedrag sinds de aanleg van Maasvlakte 2. In dat bedrag zitten onder meer de Container Exchange Route, die begin 2021 klaar moet zijn, het Prinses Amaliaviaduct op de Maasvlakte en het verleggen van de Havenspoorlijn via het Theemswegtracé. Ook de 75 miljoen euro voor een belang van 30% in de Braziliaanse haven Pecém zit erin.

De havenbeheerder wijst erop dat het Rotterdamse aandeel in de containeroverslag in de Hamburg-Le Havre range is gegroeid. Dat is vooral te danken aan het afglijden van Hamburg als containerhaven. Die heeft een belangrijk deel van zijn traditionele rol als doorvoerhaven naar Oost-Europa zien wegvallen en kampt bovendien met de diepgangbeperkingen van de Elbe.

Antwerpen

Antwerpen is de laatste jaren echter sneller gegroeid als containerhaven. Ook het afgelopen jaar groeide de Belgische haven iets sterker, al is het verschil met Rotterdam minimaal. In tonnen groeide de overslag van de Schelde-haven met 5,8% tot 130 miljoen ton en in teu’s met 5,5% tot elf miljoen teu. De Antwerpenaren zijn ervan overtuigd dat de containersector de komende jaren sterk zal blijven groeien en zetten alles op alles om zo snel mogelijk een nieuwe containerhaven, het Saeftinghedok, aan te leggen.

Drijvende kracht achter de stijging in 2018 was volgens de havenbeheerder de toename van doorvoer- en volle import-containers. De containerexport groeide minder snel, onder andere door Chinese importbeperkingen op afvalstromen als oud papier en plastic. De shortsea-sector had last van de achterblijvende Britse en Russische economie.

Ruwe olie

De overslag van ruwe olie daalde met vier miljoen ton, maar bleef daarmee voor het vierde jaar op rij boven de grens van honderd miljoen ton. De overslag van minerale olieproducten daalde met bijna 2%, vooral als gevolg van de verminderde aan- en afvoer van stookolie. Het overige vloeibare massagoed daalde met iets minder dan een procent tot 28,6 miljoen ton.

De kolenoverslag, die de afgelopen jaren fors terugliep, nam vorig jaar weer toe, met 2,3% tot 26,4 miljoen ton. De havenbeheerder schrijft dat toe aan de ‘ingezette consolidatiestrategie’. De overslag van energiekolen voor elektriciteitscentrales lag op hetzelfde niveau als vorig jaar. De overslag van cokeskolen voor staalproductie steeg door aantrekken van ladingpakketten voor Duitsland. De overslag van ijzererts daalde juist, met 3,6% tot dertig miljoen ton.

De aan- en afvoer van ro/ro-lading liet ondanks de achterblijvende Britse economie een plusje van 1% zien en kwam uit op 24 miljoen ton. De overslag van overig stukgoed daalde licht tot 6,4 miljoen ton.

Omzet

De omzet van het Havenbedrijf kwam vorig jaar uit op 707 miljoen, vijf miljoen minder dan in het voorgaande jaar. Zowel de inkomsten uit de verhuur van terreinen als uit de havengelden, de twee grote inkomstenbronnen van de havenbeheerder, vielen lager uit dan in 2017. Dat laatste kwam doordat meer kortingen werden verstrekt, bijvoorbeeld voor dubbele aanlopen door containerschepen.

Onder de streep resteert een netto-resultaat voor belasting van 254 miljoen euro, bijna vier miljoen meer dan in 2017. Die stijging is vooral te danken aan lagere rentelasten. Daarvan wordt 68,3 miljoen euro aan de gemeente Rotterdam en 28,2 miljoen euro aan de Staat als dividend overgemaakt.