Luik had afgelopen jaar te maken met laagwater in de tweede jaarhelft, waardoor het sterke begin in het eerste halfjaar vrijwel teniet werd gedaan. De binnenhaven ontving vooral minder lading voor de Rijn, met doorvervoer naar Duitsland en bestemmingen in Oost-Europa. De daling bedroeg hier, als gevolg van de lage waterstanden in deze rivier, 300.000 ton.

Containervervoer

Het containervervoer van en naar de Luikse binnenhaven groeit stug door. Vorig jaar was er een stijging van 15% tot 85.500 teu. De laatste vijf jaar was er een aanhoudende groei in dit segment. In 2014 werden in Luik nog slechts 32.000 teu van en op binnenschepen en treinen overgeslagen.

De overslag van en op binnenschepen bleef vorig jaar nagenoeg gelijk op 16 miljoen ton. Ook het railvervoer maakte pas op de plaats met 1,5 miljoen ton. Het wegvervoer nam 8% toe tot 3,9 miljoen ton. Dat was te danken aan de opening in 2017 van het recyclingbedrijf Envisan van baggeraar Jan de Nul op het terrein Monsin.