Havenbedrijf Rotterdam boekt 254 miljoen euro winst

Jaarcijfers

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vorig jaar een winst geboekt van 254,1 miljoen euro. Dat is 6,8 miljoen euro (+2,7%) meer dan in 2017. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het Havenbedrijf.

Volgens het Havenbedrijf komt de winststijging met name door door lagere financieringskosten als gevolg van de afkoop van een deel van de renteswap en de vervroegde aflossing van leningen in 2017.

Dividend

De aandeelhouders van het Havenbedrijf hebben over 2018 in totaal 96,5 miljoen euro dividend ontvangen. Daarvan ging 68,3 miljoen euro naar de gemeente Rotterdam en 28,2 miljoen naar de Nederlandse Staat.

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2017 licht gedaald van 289,5 miljoen naar 288 miljoen euro. Dat komt volgens het Havenbedrijf door een toename van de verstrekte kortingen. De goederenoverslag is licht gestegen met 0,3%. De inkomsten uit contracten (onder andere huur, erfpacht en kadegelden) zijn gedaald, omdat een correctie op 2017 heeft plaatsgevonden.

Investeringen

Vorig jaar investeerde het Havenbedrijf in totaal 408,1 miljoen euro, waarvan 318,8 miljoen euro in materiële vaste activa en 89,3 miljoen euro in financiële vaste activa. Van de financiële activa was de investering van 75,3 miljoen euro in Pecém het belangrijkst. Dat is een bestaande haven in Noordoost-Brazilië, met de focus op containers, droge bulk en LNG. Het doel is om Pecém te ontwikkelen tot een groeiend en winstgevend havencomplex.

Door het olielek van de ‘Bow Jubail’ maakte het Havenbedrijf Rotterdam kosten voor de schoonmaakwerkzaamheden. Vorig jaar liep de financiële schade op tot 2,5 miljoen euro. ‘In veel gevallen is het effectiever en goedkoper om de besmeurde glooiingen volledig te vervangen in plaats van schoon te laten maken’, licht het Havenbedrijf toe.

Modal shift

Het Havenbedrijf is er afgelopen jaar niet in geslaagd om de modal shift te verbeteren bij het containertransport. De verhouding tussen het aandeel containers dat via de weg of via andere modaliteiten (spoor en de binnenvaart) de Maasvlakte verlaat is verslechterd. Het aandeel containerwegverkeer op de Maasvlakte nam toe van 50,4% naar 51,9%. Dit ging vrijwel geheel ten koste van het binnenvaartaandeel. De congestieproblematiek die de containerbinnnenvaart in 2018 ondervond, droeg hier volgens het Havenbedrijf aan bij.

Met 469 miljoen ton – nipt lager dan de 476 miljoen ton die onlangs bij de voorlopige overslagcijfers werd voorspeld – eindigde het totale overslagvolume van de Rotterdamse haven (inclusief zeehaven Dordrecht) vorig jaar nipt hoger dan het jaar ervoor. Toen werd 467,4 miljoen ton overslag geboekt. Het Havenbedrijf Rotterdam concludeert wel dat de totale groei van de bestaande goederenstromen tot 2040 minder snel zal gaan dan in het verleden werd verwacht.

Volumes

‘Dat is vooral het geval als de energietransitie versneld doorzet en er minder vraag is naar fossiele energiedragers en grondstoffen’, licht het Havenbedrijf toe. ‘Dit heeft met name gevolgen voor de volumes ruwe olie, olieproducten en kolen, en de grondstoffen en halffabrikaten die gebruikt worden bij de verwerking hiervan. Voor wat betreft de containerstromen is de verwachting dat deze blijven groeien, zij het in een minder hoog tempo dan eerdere ramingen.’

Containeroverslag zorgde voor de meeste groei, met 4,5% meer volume in tonnen. Gemeten in teu bedroeg de aanwas 5,7% en kwam het jaartotaal uit op 14,5 miljoen. Waar de overslag van containers groeide, daalde de overslag van ertsen, ruwe olie, minerale olieproducten en agribulk. De overslag van LNG (+163,6%) en biomassa (+31,6%) groeiden vorig jaar sterk.

Beëindigingsvergoeding

Afgelopen oktober werd het vertrek van CFO Paul Smits aangekondigd, na het aflopen van zijn termijn dit jaar. Uit het jaarverslag blijkt dat met hem contractuele beëindigingsvergoeding van zes maandsalarissen is overeengekomen (159.340 euro).

Reacties

kom op Rotterdams habenbedrijf. Investeer 10 % van de winst extra in nextlogic en komen we weer aan een ‘gezonde’ modal shift.

Geplaatst door: H van der Arend op
Havenbedrijf Rotterdam boekt 254 miljoen euro winst | NT

Havenbedrijf Rotterdam boekt 254 miljoen euro winst

Jaarcijfers

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vorig jaar een winst geboekt van 254,1 miljoen euro. Dat is 6,8 miljoen euro (+2,7%) meer dan in 2017. Dat blijkt uit het onlangs gepubliceerde jaarverslag van het Havenbedrijf.

Volgens het Havenbedrijf komt de winststijging met name door door lagere financieringskosten als gevolg van de afkoop van een deel van de renteswap en de vervroegde aflossing van leningen in 2017.

Dividend

De aandeelhouders van het Havenbedrijf hebben over 2018 in totaal 96,5 miljoen euro dividend ontvangen. Daarvan ging 68,3 miljoen euro naar de gemeente Rotterdam en 28,2 miljoen naar de Nederlandse Staat.

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2017 licht gedaald van 289,5 miljoen naar 288 miljoen euro. Dat komt volgens het Havenbedrijf door een toename van de verstrekte kortingen. De goederenoverslag is licht gestegen met 0,3%. De inkomsten uit contracten (onder andere huur, erfpacht en kadegelden) zijn gedaald, omdat een correctie op 2017 heeft plaatsgevonden.

Investeringen

Vorig jaar investeerde het Havenbedrijf in totaal 408,1 miljoen euro, waarvan 318,8 miljoen euro in materiële vaste activa en 89,3 miljoen euro in financiële vaste activa. Van de financiële activa was de investering van 75,3 miljoen euro in Pecém het belangrijkst. Dat is een bestaande haven in Noordoost-Brazilië, met de focus op containers, droge bulk en LNG. Het doel is om Pecém te ontwikkelen tot een groeiend en winstgevend havencomplex.

Door het olielek van de ‘Bow Jubail’ maakte het Havenbedrijf Rotterdam kosten voor de schoonmaakwerkzaamheden. Vorig jaar liep de financiële schade op tot 2,5 miljoen euro. ‘In veel gevallen is het effectiever en goedkoper om de besmeurde glooiingen volledig te vervangen in plaats van schoon te laten maken’, licht het Havenbedrijf toe.

Modal shift

Het Havenbedrijf is er afgelopen jaar niet in geslaagd om de modal shift te verbeteren bij het containertransport. De verhouding tussen het aandeel containers dat via de weg of via andere modaliteiten (spoor en de binnenvaart) de Maasvlakte verlaat is verslechterd. Het aandeel containerwegverkeer op de Maasvlakte nam toe van 50,4% naar 51,9%. Dit ging vrijwel geheel ten koste van het binnenvaartaandeel. De congestieproblematiek die de containerbinnnenvaart in 2018 ondervond, droeg hier volgens het Havenbedrijf aan bij.

Met 469 miljoen ton – nipt lager dan de 476 miljoen ton die onlangs bij de voorlopige overslagcijfers werd voorspeld – eindigde het totale overslagvolume van de Rotterdamse haven (inclusief zeehaven Dordrecht) vorig jaar nipt hoger dan het jaar ervoor. Toen werd 467,4 miljoen ton overslag geboekt. Het Havenbedrijf Rotterdam concludeert wel dat de totale groei van de bestaande goederenstromen tot 2040 minder snel zal gaan dan in het verleden werd verwacht.

Volumes

‘Dat is vooral het geval als de energietransitie versneld doorzet en er minder vraag is naar fossiele energiedragers en grondstoffen’, licht het Havenbedrijf toe. ‘Dit heeft met name gevolgen voor de volumes ruwe olie, olieproducten en kolen, en de grondstoffen en halffabrikaten die gebruikt worden bij de verwerking hiervan. Voor wat betreft de containerstromen is de verwachting dat deze blijven groeien, zij het in een minder hoog tempo dan eerdere ramingen.’

Containeroverslag zorgde voor de meeste groei, met 4,5% meer volume in tonnen. Gemeten in teu bedroeg de aanwas 5,7% en kwam het jaartotaal uit op 14,5 miljoen. Waar de overslag van containers groeide, daalde de overslag van ertsen, ruwe olie, minerale olieproducten en agribulk. De overslag van LNG (+163,6%) en biomassa (+31,6%) groeiden vorig jaar sterk.

Beëindigingsvergoeding

Afgelopen oktober werd het vertrek van CFO Paul Smits aangekondigd, na het aflopen van zijn termijn dit jaar. Uit het jaarverslag blijkt dat met hem contractuele beëindigingsvergoeding van zes maandsalarissen is overeengekomen (159.340 euro).

Reacties

kom op Rotterdams habenbedrijf. Investeer 10 % van de winst extra in nextlogic en komen we weer aan een ‘gezonde’ modal shift.

Geplaatst door: H van der Arend op