Van en naar de haven van Rotterdam lopen meer dan 250 internationale spoorverbindingen. Vervoer per spoor is in toenemende mate van belang voor het vervoer van lading tussen de haven van Rotterdam en het achterland.

Optimaliseren

Om het vervoer van lading per trein tussen de haven van Rotterdam en het achterland verder te optimaliseren, hebben marktpartijen inzicht nodig in planning en statusinformatie van het treinverkeer en afhandeling daarvan.

Op dit moment gebruiken de meeste terminals hun eigen planningssysteem en standaarden voor het treinverkeer. Informatie-uitwisseling vindt momenteel grotendeels plaats via de telefoon en email. De applicatie OnTrack combineert data van de verschillende partijen in de railketen en verrijkt deze met slimme algoritmes.

‘OnTrack voorziet in de behoefte van terminals en vervoerders, die hierdoor efficiënter kunnen plannen en beter kunnen anticiperen op afwijkingen’, meldt het havenbedrijf.

‘Zo krijgt een vervoerder inzicht in de afhandeling van de trein op een terminal. OnTrack geeft inzicht in hoeveel containers of wagons geladen of gelost zijn en wanneer de operatie is afgerond. Afwijkingen van het geplande tijdslot zijn direct zichtbaar en hoeft niet meer op verschillende websites of via de telefoon worden verkregen.’

Werkelijke tijden

Een terminal krijgt in OnTrack beter inzicht in de verwachte en werkelijke vertrektijden van de treinen die de betreffende terminal aandoen. Door de notificaties kunnen alle partijen beter anticiperen op afwijkingen, en hierdoor hun ploegen en capaciteit optimaliseren. Ook voor rail-operators en inland terminals is OnTrack op korte termijn beschikbaar.

OnTrack is uitgebreid ontwikkeld en getest in samenwerking met diverse marktpartijen onder de projectnaam HaROLD. Begin april start het operationele gebruik door bijna alle vervoerders en terminals die lading vervoeren via de Rotterdamse haven. Wanneer er (inter)nationale havens geïnteresseerd zijn in de applicatie kan deze ook naar andere locaties worden uitgerold, kondigt het havenbedrijf aan.