De goederenoverslag van de zeevaart kende een stijging, die zich vooral voordoet bij de droge bulk. De toename is te danken aan de vraag vanuit de bouwsector: zand, grind en bouwmaterialen. Ook agribulk en veevoeder doen het goed.

Containers

De overslag van containers verdubbelde bijna als gevolg van het aantrekken van nieuwe diensten én door de overgang van stukgoed naar transport in koelcontainers, zoals dat bij bananen het geval is.

Deze omslag zorgt logischerwijze voor een daling van het aandeel stukgoed. Ook het ro/ro-vervoer en de overslag van vloeibare lading daalden. De kolenoverslag blijft stabiel.

Binnenvaart

Bij de binnenvaart kwam de aan- en afvoer uit op 14,5 miljoen ton. Dat betekent een daling van 300.000 ton (-2%). De totale goederenoverslag voor het eerste kwartaal via zeevaart en binnenvaart komt daarmee uit op 32,3 miljoen ton.