De gemeenteraad van Zaanstad wil het terrein herontwikkelen tot een woon-werkgebied met ruimte voor ongeveer duizend woningen. De geluidsbelasting voor de te bouwen woningen aan het Noordzeekanaal is echter hoger dan toegestaan. Het Hembrugterrein ligt binnen de geluidszone van industrieterrein Westpoort in het Westelijk Havengebied.

Vanwege het geluid heeft de gemeenteraad in het bestemmingsplan gebruikgemaakt van de zogenoemde zeehavennorm. Deze maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om woningen te bouwen met een maximale geluidsbelasting van 60 d(B)A. Het moet dan om een beperkte uitbreiding van bestaand woongebied gaan; dat is nu niet het geval. Aanvankelijk was er sprake van vijfhonderd woningen, maar dat aantal werd gaandeweg opgeschroefd tot duizend.

Het havenbedrijf heeft de gemeente nog gevraagd om de woningen op een ander deel van het grote Hembrugterrein te bouwen omdat daar minder geluidsoverlast zou zijn, maar dat alternatief werd door de gemeente afgewezen, omdat dan een stukje bos moet verdwijnen.

Gevaarlijke stoffen

Het Hembrugterrein ligt op de hoek van het Noordzeekanaal en de Zaan, op een paar honderd meter van zware industrie op haventerrein Westpoort. Het havenbedrijf was bang voor inperking van de industrie als zou blijken dat de woonwijk hier te veel last van heeft.

Een andere angst van het havenbedrijf betrof het transport met kegelschepen en andere schepen met gevaarlijke stoffen aan boord. Ongegronde angsten, zo luidt de mening van de Raad van State; het bestemmingsplan is volledig afgewezen op basis van de overschreden geluidsnorm. Havenbedrijf Amsterdam laat in een reactie weten nog niet inhoudelijk op de uitspraak in te kunnen gaan.

Teleurgesteld

De Zaanse wethouder Hans Krieger is teleurgesteld over de uitspraak. Hij spreekt van een klap voor Zaanstad. Krieger: ‘Het is een enorme streep door de rekening in de herontwikkeling van het Hembrugterrein, maar wij blijven zoeken naar mogelijkheden om het terrein verder te ontwikkelen.’

De gemeente Zaanstad en Havenbedrijf Amsterdam lieten voorafgaand aan de uitspraak weten op zoek te gaan naar een gezamenlijke oplossing waarin zowel de belangen van de havenbedrijven aan het Noordzeekanaal als de stedelijke ontwikkeling van Zaanstad wordt gefaciliteerd.

Port of Amsterdam

Koen Overtoom, CEO van Port of Amsterdam: ‘Wij zijn blij dat deze uitspraak duidelijkheid schept over de toepassing van ruimtelijke ordeningsinstrumenten. Stedelijke ontwikkeling bevindt zich steeds vaker in de nabijheid van haven- en industriegebied. Dit legt samen met de energietransitie en de ontwikkeling naar een circulaire economie veel druk op de beschikbare ruimte in de regio. Ons doel is om gezamenlijk een oplossing te vinden die recht doet aan alle belangen van alle betrokkenen en die ook voor de toekomst zekerheid biedt voor de bedrijven in de haven.’

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement