20 jaar geleden in NT: Reacties besluit Maasvlakte

15 juni 1999

Het bedrijfsleven is verheugd over het kabinetsbesluit om het ruimtetekort in de Rotterdamse haven in Rotterdam zelf op te lossen en de Zeeuwse havens en Moerdijk als alternatieven te schrappen. De milieubeweging reageert verbitterd.

Directeur N. van der Pool van de haven Moerdijk spreekt van ‘een wijs besluit’. ‘Wat goed is voor Rotterdam, is goed voor Moerdijk.’

Het kabinet heeft vrijdag besloten dat een betere benutting van het bestaande havengebied en de aanleg in twee fasen van een 1.000 hectare grote Tweede Maasvlakte de enige oplossingen zijn, die verder worden uitgewerkt. Over de aanleg van de eerste fase van 500 hectare neemt het kabinet pas een definitieve beslissing als het bestaande gebied is benut en op een zodanig moment dat het nieuwe gebied ‘tijdig’ beschikbaar is.

Verkeersminister T. Netelenbos heeft bekendgemaakt dat de aanleg afhankelijk is van de animo van het bedrijfsleven om deel te nemen aan publiek-private-samenwerking (PPS). ‘Als dat niet lukt en de economie tegenzit, kan het project alsnog worden afgeblazen’, aldus Netelenbos. Het is voor het eerst dat het kabinet de uitvoering van een groot infrastructuurproject laat afhangen van de medewerking van het bedrijfsleven.

20 jaar geleden in NT: Reacties besluit Maasvlakte | NT

20 jaar geleden in NT: Reacties besluit Maasvlakte

15 juni 1999

Het bedrijfsleven is verheugd over het kabinetsbesluit om het ruimtetekort in de Rotterdamse haven in Rotterdam zelf op te lossen en de Zeeuwse havens en Moerdijk als alternatieven te schrappen. De milieubeweging reageert verbitterd.

Directeur N. van der Pool van de haven Moerdijk spreekt van ‘een wijs besluit’. ‘Wat goed is voor Rotterdam, is goed voor Moerdijk.’

Het kabinet heeft vrijdag besloten dat een betere benutting van het bestaande havengebied en de aanleg in twee fasen van een 1.000 hectare grote Tweede Maasvlakte de enige oplossingen zijn, die verder worden uitgewerkt. Over de aanleg van de eerste fase van 500 hectare neemt het kabinet pas een definitieve beslissing als het bestaande gebied is benut en op een zodanig moment dat het nieuwe gebied ‘tijdig’ beschikbaar is.

Verkeersminister T. Netelenbos heeft bekendgemaakt dat de aanleg afhankelijk is van de animo van het bedrijfsleven om deel te nemen aan publiek-private-samenwerking (PPS). ‘Als dat niet lukt en de economie tegenzit, kan het project alsnog worden afgeblazen’, aldus Netelenbos. Het is voor het eerst dat het kabinet de uitvoering van een groot infrastructuurproject laat afhangen van de medewerking van het bedrijfsleven.