Overslag Nederlandse zeehavens naar recordhoogte

Onderzoek

Het totaal aantal overgeslagen goederen in de Nederlandse zeehavens heeft in 2018 een recordniveau bereikt van bijna 605 miljoen ton, een stijging van ruim 1,5% vergeleken met een jaar eerder. De overslag van containers steeg met 4,5% het sterkst.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het overslagvolume passeerde in 2018 voor het eerst de grens van zeshonderd miljoen ton. Twee derde van de goederenoverslag in de Nederlandse zeehavens bestond vorig jaar uit geloste goederen. Daarvan is drie kwart droge of natte bulk. Het gewicht van alle geladen goederen is toegenomen met 1,3%.

In de afgelopen twintig jaar is de afvoer van goederen uit de Nederlandse zeehavens meer dan verdubbeld, zo stelt het statistiekbureau. De invoer is in die periode met ruim een kwart gestegen. De overslag van goederen vanuit Nederland naar het buitenland vormt nu een derde deel van alle overgeslagen goederen, tegenover 21% in 1998. In twee decennia is de uitvoer met ruim honderd miljoen ton toegenomen.

Containers

Het aandeel containers in de totale goederenoverslag groeit gestaag, van 14% in 1998 tot 21% in 2018. Hierbij gaan de inkomende en uitgaande stroom in omvang en ontwikkeling min of meer gelijk op. De containeroverslag steeg vorig jaar met 4,5%. De aanvoer van containers groeide met 6% en de afvoer met bijna 3%.

Van alle ingevoerde goederen in containers kwam vorig jaar bijna 20% uit China. Rusland en het Verenigd Koninkrijk volgen met respectievelijk 7,4 en 5,7%. Vergeleken met 2017 nam de import uit China met 12% af. Deze daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan verminderde invoer van textiel en lederwaren.

Brexit

De import van containers uit Rusland en het VK steeg met respectievelijk 32 en 43%. Dit laatste hangt volgens het CBS mogelijk samen met de voorraden die bedrijven uit de VK in Nederland aanleggen in de aanloop naar een Brexit.

Het overgeslagen gewicht van bulkgoederen is in 2018 niet toegenomen. Het tonnage van droge en van natte bulkgoederen steeg wel. De afvoer van natte bulk groeide vorig jaar met ruim 2% naar bijna 84 miljoen ton, terwijl de uitgaande stroom droge bulk daalde met bijna 12% naar 16,2 miljoen ton.

Bulk minder dominant

Het onderzoeksbureau merkt op dat de dominantie van bulk in de zeehavens afneemt. In 1998 was drie kwart van de afgehandelde goederen bulk. Afgelopen jaar was dat aandeel 68%. De stroom droge bulkgoederen is in deze periode min of meer stabiel gebleven en ligt rond de 140 miljoen ton.

Jaarlijkse schommelingen worden veroorzaakt door wisselende vraag naar kolen en ijzererts, die sterk samenhangt met de economische ontwikkelingen. De hoeveelheid geladen natte bulk verviervoudigde in de laatste twintig jaar. Dit gaat met name om geraffineerde olieproducten. Toch kon de stijging in bulkoverslag de groei van het containersegment niet bijbenen, waardoor de containers aan belang winnen voor de Nederlandse zeehavens.

Sterke groei Zeeland en Groningen

In de havens van Rotterdam wordt drie kwart van de goederen geladen en gelost. Vorig jaar namen beide stromen met ongeveer 1% toe. Ruim 16% van de goederen gaat via het havengebied van Amsterdam. De overslag nam daar ook met 1% toe. De hoeveelheid geloste goederen in de zeehavens van Zeeland Seaports en Groningen Seaports zijn vorig jaar met meer dan 10% gestegen.

Overslag Nederlandse zeehavens naar recordhoogte | NT

Overslag Nederlandse zeehavens naar recordhoogte

Onderzoek

Het totaal aantal overgeslagen goederen in de Nederlandse zeehavens heeft in 2018 een recordniveau bereikt van bijna 605 miljoen ton, een stijging van ruim 1,5% vergeleken met een jaar eerder. De overslag van containers steeg met 4,5% het sterkst.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het overslagvolume passeerde in 2018 voor het eerst de grens van zeshonderd miljoen ton. Twee derde van de goederenoverslag in de Nederlandse zeehavens bestond vorig jaar uit geloste goederen. Daarvan is drie kwart droge of natte bulk. Het gewicht van alle geladen goederen is toegenomen met 1,3%.

In de afgelopen twintig jaar is de afvoer van goederen uit de Nederlandse zeehavens meer dan verdubbeld, zo stelt het statistiekbureau. De invoer is in die periode met ruim een kwart gestegen. De overslag van goederen vanuit Nederland naar het buitenland vormt nu een derde deel van alle overgeslagen goederen, tegenover 21% in 1998. In twee decennia is de uitvoer met ruim honderd miljoen ton toegenomen.

Containers

Het aandeel containers in de totale goederenoverslag groeit gestaag, van 14% in 1998 tot 21% in 2018. Hierbij gaan de inkomende en uitgaande stroom in omvang en ontwikkeling min of meer gelijk op. De containeroverslag steeg vorig jaar met 4,5%. De aanvoer van containers groeide met 6% en de afvoer met bijna 3%.

Van alle ingevoerde goederen in containers kwam vorig jaar bijna 20% uit China. Rusland en het Verenigd Koninkrijk volgen met respectievelijk 7,4 en 5,7%. Vergeleken met 2017 nam de import uit China met 12% af. Deze daling is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan verminderde invoer van textiel en lederwaren.

Brexit

De import van containers uit Rusland en het VK steeg met respectievelijk 32 en 43%. Dit laatste hangt volgens het CBS mogelijk samen met de voorraden die bedrijven uit de VK in Nederland aanleggen in de aanloop naar een Brexit.

Het overgeslagen gewicht van bulkgoederen is in 2018 niet toegenomen. Het tonnage van droge en van natte bulkgoederen steeg wel. De afvoer van natte bulk groeide vorig jaar met ruim 2% naar bijna 84 miljoen ton, terwijl de uitgaande stroom droge bulk daalde met bijna 12% naar 16,2 miljoen ton.

Bulk minder dominant

Het onderzoeksbureau merkt op dat de dominantie van bulk in de zeehavens afneemt. In 1998 was drie kwart van de afgehandelde goederen bulk. Afgelopen jaar was dat aandeel 68%. De stroom droge bulkgoederen is in deze periode min of meer stabiel gebleven en ligt rond de 140 miljoen ton.

Jaarlijkse schommelingen worden veroorzaakt door wisselende vraag naar kolen en ijzererts, die sterk samenhangt met de economische ontwikkelingen. De hoeveelheid geladen natte bulk verviervoudigde in de laatste twintig jaar. Dit gaat met name om geraffineerde olieproducten. Toch kon de stijging in bulkoverslag de groei van het containersegment niet bijbenen, waardoor de containers aan belang winnen voor de Nederlandse zeehavens.

Sterke groei Zeeland en Groningen

In de havens van Rotterdam wordt drie kwart van de goederen geladen en gelost. Vorig jaar namen beide stromen met ongeveer 1% toe. Ruim 16% van de goederen gaat via het havengebied van Amsterdam. De overslag nam daar ook met 1% toe. De hoeveelheid geloste goederen in de zeehavens van Zeeland Seaports en Groningen Seaports zijn vorig jaar met meer dan 10% gestegen.