KiM: Brexit biedt Nederlandse havens ook kansen

onderzoek

De Brexit kan positief uitpakken voor Nederlandse havens als vestigingsplaats voor maritiem-juridische bedrijven, die het Verenigd Koninkrijk willen verruilen voor het Europese vasteland.

Dat zegt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), in een studie naar de invloed van trends op de havensector. Op de goederenoverslag zal het vertrek volgens het instituut echter in alle scenario’s een negatief effect hebben met een verlies van tussen de 2 en 4% van het aantal tonnen. Dat komt neer op het verlies van tussen de twaalf en 24 miljoen ton per jaar.

Gevolgen

Het is een van de mogelijke gevolgen van de mondiale en regionale trends waaraan de havens volgens het KiM onderhevig zijn. De onderzoeksinstelling komt tot maar liefst 24 trends. Vijf daarvan krijgen het predikaat ‘megatrend’: digitalisering, energietransitie, extreme weer/klimaatverandering, anders en efficiënter werken en veranderende politieke en economische orde.

Die omvatten op hun beurt veertien ‘mainstream’ trends, die zeer waarschijnlijk invloed op de Nederlandse havens krijgen. Voorbeelden daarvan zijn autonoom vervoer (digitalisering), verduurzaming van schepen (energietransitie) en protectionisme (andere economische orde). Daarnaast ziet het KiM vijf potentiële trends die de havensector waarschijnlijk zullen beïnvloeden, zoals blockchain-technologie en de economische opkomst van Afrika.

Andere landen

In de studie is ook gekeken hoe vijf andere Europese landen, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, in hun havenbeleid anticiperen op trends. Rode draad: veel minder aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo worden onderwerpen als autonoom vervoer, circulaire economie en ‘Parijs’ niet genoemd in Belgische beleidsstukken over zeehavenbeleid. Ook in Duitse stukken konden de onderzoekers weinig vinden over onderwerpen als circulaire economie en energietransitie.

Volgens het KiM beschrijven buitenlandse beleidsnota’s veelal ‘een wenselijk toekomstbeeld’. Zo gaat het in Franse stukken veel over infrastructuur en versterking van de concurrentiepositie. In Italië vallen onder meer de ‘actielijnen’ Aanpak van bureaucratie en het Ontwikkelen van corridors naar onder meer de Zwarte Zee- en Golfregio op. Spanje werkt momenteel aan een nieuw strategisch raamwerk voor zijn havens, waarin waarschijnlijk meer aandacht aan actuele trends besteed zal worden.

KiM: Brexit biedt Nederlandse havens ook kansen | NT

KiM: Brexit biedt Nederlandse havens ook kansen

onderzoek

De Brexit kan positief uitpakken voor Nederlandse havens als vestigingsplaats voor maritiem-juridische bedrijven, die het Verenigd Koninkrijk willen verruilen voor het Europese vasteland.

Dat zegt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), in een studie naar de invloed van trends op de havensector. Op de goederenoverslag zal het vertrek volgens het instituut echter in alle scenario’s een negatief effect hebben met een verlies van tussen de 2 en 4% van het aantal tonnen. Dat komt neer op het verlies van tussen de twaalf en 24 miljoen ton per jaar.

Gevolgen

Het is een van de mogelijke gevolgen van de mondiale en regionale trends waaraan de havens volgens het KiM onderhevig zijn. De onderzoeksinstelling komt tot maar liefst 24 trends. Vijf daarvan krijgen het predikaat ‘megatrend’: digitalisering, energietransitie, extreme weer/klimaatverandering, anders en efficiënter werken en veranderende politieke en economische orde.

Die omvatten op hun beurt veertien ‘mainstream’ trends, die zeer waarschijnlijk invloed op de Nederlandse havens krijgen. Voorbeelden daarvan zijn autonoom vervoer (digitalisering), verduurzaming van schepen (energietransitie) en protectionisme (andere economische orde). Daarnaast ziet het KiM vijf potentiële trends die de havensector waarschijnlijk zullen beïnvloeden, zoals blockchain-technologie en de economische opkomst van Afrika.

Andere landen

In de studie is ook gekeken hoe vijf andere Europese landen, België, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië, in hun havenbeleid anticiperen op trends. Rode draad: veel minder aandacht voor de gevolgen van klimaatverandering. Zo worden onderwerpen als autonoom vervoer, circulaire economie en ‘Parijs’ niet genoemd in Belgische beleidsstukken over zeehavenbeleid. Ook in Duitse stukken konden de onderzoekers weinig vinden over onderwerpen als circulaire economie en energietransitie.

Volgens het KiM beschrijven buitenlandse beleidsnota’s veelal ‘een wenselijk toekomstbeeld’. Zo gaat het in Franse stukken veel over infrastructuur en versterking van de concurrentiepositie. In Italië vallen onder meer de ‘actielijnen’ Aanpak van bureaucratie en het Ontwikkelen van corridors naar onder meer de Zwarte Zee- en Golfregio op. Spanje werkt momenteel aan een nieuw strategisch raamwerk voor zijn havens, waarin waarschijnlijk meer aandacht aan actuele trends besteed zal worden.